Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hatt-ı İcâzet Nedir? Hatt-ı İcâzet Hakkında Kısaca Bilgi

Hatt-ı İcâzet Terimi Hakkında Bilgiler

Hatt-ı İcâzetYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Hatt-ı İcâzet:
İslâm yazılarından birinin adı. "Kırma" da denilir. Sülüsle nesih arasındadır. Hattat icazetnameleri, vakfiyeler ve dua kitapları, Kur'an'lann bilhassa sure başları bu yazı ile yazılıdır. Elif başları kıvrık ve harfler de kıvrılmaya meyillidir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Hanzal Suyu: Kâğıt ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Müstensih: İstinsah eden; kitabın kopyasını çıkaran kimse. devam et

  box Ser Bölük: Sanatta çalışan ayrı ayrı grupların başına denir. Bu tâbir cerrahlarda da vardır. devam et

  box Bâb-ı Selam: Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümâyûn'dan sonra gelen ikinci kapısı olup daha ziyade Ortakapı diye anılır. devam et

  box Mistar (Satırlık): Hat sanatında satır çizgilerini belirtmeye yarayan ve mıstar (satırlık) adıyla tanınan bir basit alet benimsenmiştir. devam et

  box Matlap: Yazmalarda sayfa kenarına konan ye metinde dikkati çekmesi gereken noktayı işaret eden küçük yazılar; bu yazıların süslenmesi. devam et

  box Hatt-ı Mağribi: Cezayir, Tunus, Faslıların yazılarına verilen ad. Kûfi'nin acemice yazılmış şeklidir. devam et

  box Bulut: XV. ve XVII. yüzyılda yaygın olarak kullanılan tezhip motiflerindendir. Stilize edilmiş ve kıvrımlarla uzatılmış bir bulut izlenimi verir. Yardımcı mo devam et