Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hat Sanatı Nedir? Hat Sanatı Hakkında Kısaca Bilgi

Hat Sanatı Terimi Hakkında Bilgiler

Hat SanatıSanat Terimi Olarak Hat Sanatı:
Arap harflerini kullanarak yapılan ve resimsel bir estetik değer taşıyan yazı sanatı.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Korint Düzeni: Yunan mimarisinde akantüs yapraklarıyla kompoze edilmiş bir sütun ve sütun başlığı üslubu. devam et

  box Düzlem: Mekânın iki boyutlu, düşey ya da yatay bir uzantısı. Mimari kompozisyonlarda somut değeri olsa da, resim'de mekân ve hareket yanılsamasının ön koşulud devam et

  box Avlulu Medrese: İç avlusunun üstü açık olan medreseler için kullanılan bir sanat tarihi deyimi. devam et

  box İkonografi: 1- Dinsel içerikli sanat yapıtlarında dinsel olay ya da kişi ile ilgili tipleşmiş hatta bir ölçüde standartlaşmış biçim düzenlerini veya kalıplarını i devam et

  box Sermimar: Mimarların başı, baş mimar. devam et

  box Rozet: Dairesel ve genellikle üsluplaştırılmış çiçek biçiminde bezeme ögesi. devam et

  box İm: Bir başka şeyi gösteren, bir şeyi anlatan, dile getiren şey; algılandığında belli bir şeyin tasarımını bizde uyandıran şey. Doğal imde, imle imlenilen devam et

  box Strüktür: Bir nesneyi ya da yapıyı ayakta tutan taşıyıcı sistem. İçyapı. devam et