Eğitim Sitesi

Hasodabaşı Nedir? Hasodabaşı Hakkında Kısaca Bilgi

Hasodabaşı Terimi Hakkında Bilgiler

HasodabaşıOsmanlıca Terimi Olarak Hasodabaşı:
Sarayda padişaha ait olan bölümlerin hizmetini gören kişilerin yöneticisi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Alaylı: Eskiden mektep mezunu olmayan, askerlikten yetişen zabitler hakkında kullanılan bir tabirdi. Mecazen, mektep görmeyip bir kalemde usta-çırak ilişkisiy devam et

  box Rüştiye: Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu. devam et

  box Mevkufat: Bir zaman için tutulup alı konulmuş olan mal yada para. Bir şeyin gelirinden artıp hazineye mal edilen para. Bu görevi yerine getiren kişilerede mevku devam et

  box Adlî Altın: Sultan II. Mahmut zamanında basılan altın paralardan birinin ismiydi. II. Mahmut'un mahlâsı (lakabı) "adlî" olduğu için, bu paraya da o isim verilmişt devam et

  box Şer'i: İslami kurallara uygun yol, şer'i hukuk. devam et

  box İdadi: Lise derecesindeki okullara verilen ad. devam et

  box Cihad: İslam Dini uğruna yapılan savaş devam et

  box Ahitname-i Hümayun: Hükümdarın verdiği hat, ferman gibi belgelerin yerine kullanılan tabirdi. Sözlük manası "padişahın sözü, padişahın kararı" demektir devam et