Eğitim Sitesi

Hâsim Nedir? Hâsim Hakkında Kısaca Bilgi

Hâsim Terimi Hakkında Bilgiler

HâsimHukuk Terimi Olarak Hâsim:
hasmeden; kat'eden, kesip atan

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Fail: Hareketi gerçekleştiren kişi (özne), suç işleyen kimse, eden, yapan. devam et

  box İbhâm: Kapalı bırakma; açıklamama; belli etmeme; gizli kapaklı tutma devam et

  box Şibh (şibih): Benzer; benzeme; benzeyiş devam et

  box Fariğ: bir şeyi veya hakkı başkasına devreden; ferağda bulunan; feragat eden; taşınmaz maldaki tasarruf hakkını devam et

  box Ahval-i Şahsiye: Hakiki şahısların hukuki varlıklarıyla ilgili olan hukuki hallerdir : Doğum, evlenme, boşanma, evlat edinme, tabii bir çocuğu tanıma, ölüm vakıaları g devam et

  box Kamu Malları: Özel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yararlanmasına ayrılan mallar. devam et

  box Kışlak: Kışın hayvanların yayılıp otlamasına uygun yer. Bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak olarak, kış mevsiminde hayvanlarını barındırma devam et

  box İhtirazi Kayıt: Muayyen hakları kullanmak hususunda serbestisini muhafaza etmek isteyen tarafın bu hususta vaki beyanıdır. devam et