Eğitim Sitesi

Hartama Nedir? Hartama Hakkında Kısaca Bilgi

Hartama Terimi Hakkında Bilgiler

HartamaHukuk Terimi Olarak Hartama:
pedavra; köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta;

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Cebri satım: Malikinin isteğine bakılmaksızın, resmi makamlar tarafından yapılan satım devam et

  box Geçici Madde: Yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirli bir süre için geçerli olan madde. devam et

  box Mücbir Sebep: 1- Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında bek devam et

  box Müdafi: Savunucu; savunan; savunman, vekâlet ilişkisi olmaksızın yasa gereği şüpheli ve sanığı savunan avukata verilen yasal isim. devam et

  box Memur: kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapmak üzere atanmış olan kişilerdir. devam et

  box Hacet: gerek; gereklilik devam et

  box Abes: Akla ve gerçeğe aykırı; gereksiz; yersiz; boş şey; saçma; anlamsız. devam et

  box Akarâtı mevkufe: vakfedilmiş, gelir getiren mallar devam et