Eğitim Siteleri

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

  terimlerÖlçeklendirme: Sayısal görüntüleri ve hava fotoğraflarını yeniden örnekleyerek ölçekli duruma getirme.

  terimlerÖlçü Kamerası: Merkezsel izdüşümü olabildiğince doğru bir biçimde gerçekleştiren, optik sistemi yüksek nitelikli, izdüşüm merkezi ile izdüşüm düzlem

  terimlerÖlçü Markası: Stereodeğerlendirme aletlerinde ve fotogrametrik iş istasyonlarında yükseklik ölçmeleri yapabilmek için ileri iki fotoğrafın görüş alanın

  terimlerÖrtme: Fotoğraf çiftlerinin ortak alanları, bu olguyu gösteren durum, bindirme.

  terimlerÖrtü Alanı: Bindirmeli fotoğraf çiftlerinin ortak alanı, bindirme alanı.

  terimlerÖteleme: Koordinat sistemleri arasında, eksen yönünde hareket etmesi sonucu oluşmuş fark.

  terimlerÖznitelik: Veritabanındaki nesnelerin nitelikleri ile ya da doğrudan ilgili bilgiler, raster veri yapısında da her hücre ile ilgili tek anlamlı bilgi.

  terimlerPafta: 1- Bir harita dizisindeki haritaların her biri. 2- Bir bölgenin kadastro durumunu gösteren değişik malzemeler üzerine yapılmış parselleme

  terimlerPafta Çizelgesi: Bir harita paftasına komşu olan paftaların ad ve numaralarını gösteren çizelge.

  terimlerPankromatik Görüntü: Görünür bölge ve yakın kızılötesi bölgesinin tamamını ya da bir kısmını içeren spektral aralıkta elde edilen siyah-beyaz görüntü, s

  terimlerParalaks: Stereomodelde eşlenik nesnelerin ya iki ölçü markasının farklı konumda olması nedeniyle oluşan aykırılık, çakışmama, çakışmama büy

  terimlerParlaklık: Radar görüntülerinde nesnelerin yansıtma gücünü gösteren ve gri değere sahip paralel özellik.

  terimlerPasif Algılayıcı: Nesneden yansıyan ışık vb güneş ışınları ya da nesnenin yaydığı elektromagnetik enerjiyi kaydederek görüntü oluşturan algılayıcı t

  terimlerPozlama: Işığa duyarlı bir malzemeyi kısa bir süre nesneden gelen ışınla etkilendirilmesi, ışıklandırma.

  terimlerProjeksiyon Koordinatları: Yeryüzeyi üzerindeki noktaların, belirli bir projeksiyon sisteminde uygun geometrik kurallarla ya da matematik formüllerle elde edilimin, projeksi

  terimlerProjeksiyon Merkezi: Tüm ışınların üzerindeki geçtiği varsayılan, kamera optik sisteminin merkezi olan nokta, izdüşüm merkezi.

  terimlerRadar Görüntüsü: Mikrodalga algılayıcısı sistemleri ile elde edilen görüntü.

  terimlerRadyasyon: Bir kaynaktan dalga ya da parçacık biçiminde çevreye yayılan enerji, ışınım, ışıma.

  terimlerRadyometrik Çözünürlük: Elektromagnetik enerjinin ölçülmesi ve kaydedilmesi duyarlılığı, ölçülebilen en küçük enerji düzeyine karşılık gelen gri değeri.

  terimlerRaster: Düzenli aralıklı, kare vb biçimli hücrelerin oluşturduğu ve her hücrenin bir sayısal değerinin bulunduğu veri yapısı.

  terimlerRaster Harita: Ayrıntıların düzenli aralıklı hücreler biçiminde oluşturulduğu, çizgi haritaların taraması ile elde edilen sayısal harita türü.

  terimlerReflektör: Elektro optik ve elektronik uzaklık ölçerler ile kullanılan ve ayrıntı noktalarına tutulan, bir çubuk üzerine yerleştirilmiş cihaz, yansıt

  terimlerRefraksiyon: Hava fotogrametrisinde nesne noktalarından gelen ışının atmosfer nedeni ile bir eğri yolu izlemesi, izdüşüm ışını doğrusunun sapması,

  terimlerRenkli Gözlük Yöntemi: Fotoğraf çiftlerini, kırmızı-mavi gibi bütün renklerde ayrı ayrı görüntüleyerek ve aynı renklerden yapılan gözlüklerle gözetleyerek

  terimlerRobust Kestirim: Robust istatistiğine dayanan, en küçük kareler ile birlikte yinelemeli ağırlıklarla ve kaba ölçü haritalarını ortaya çıkarılması için

  terimlerRödresman: İki boyutlu nesne uzayının fotoğraflarından, kontrol yardımı ile noktaların doğru konumlarının elde edilmesi için yapılan dönüşüm iş

  terimlerSalıcılık: Cisimlerin ışıma salım gücünün aynı sıcaklıktaki bir kara cismin salım gücüne oranı, emissivite.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   6 7 8 9 10 11 12   SONRAKİ   »»

  Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 329

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın