Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğü

terimler Ölçeklendirme:Sayısal görüntüleri ve hava fotoğraflarını yeniden örnekleyerek ölçekli duruma getirme. devam

terimler Ölçü Kamerası:Merkezsel izdüşümü olabildiğince doğru bir biçimde gerçekleştiren, optik sistemi yüksek nitelikli, devam

terimler Ölçü Markası:Stereodeğerlendirme aletlerinde ve fotogrametrik iş istasyonlarında yükseklik ölçmeleri yapabilmek devam

terimler Örtme:Fotoğraf çiftlerinin ortak alanları, bu olguyu gösteren durum, bindirme. devam

terimler Örtü Alanı:Bindirmeli fotoğraf çiftlerinin ortak alanı, bindirme alanı. devam

terimler Öteleme:Koordinat sistemleri arasında, eksen yönünde hareket etmesi sonucu oluşmuş fark. devam

terimler Öznitelik:Veritabanındaki nesnelerin nitelikleri ile ya da doğrudan ilgili bilgiler, raster veri yapısında d devam

terimler Pafta:1- Bir harita dizisindeki haritaların her biri. 2- Bir bölgenin kadastro durumunu gösteren deği devam

terimler Pafta Çizelgesi:Bir harita paftasına komşu olan paftaların ad ve numaralarını gösteren çizelge. devam

terimler Pankromatik Görüntü:Görünür bölge ve yakın kızılötesi bölgesinin tamamını ya da bir kısmını içeren spektral aralıkta e devam

terimler Paralaks:Stereomodelde eşlenik nesnelerin ya iki ölçü markasının farklı konumda olması nedeniyle oluşan ayk devam

terimler Parlaklık:Radar görüntülerinde nesnelerin yansıtma gücünü gösteren ve gri değere sahip paralel özellik. devam

terimler Pasif Algılayıcı:Nesneden yansıyan ışık vb güneş ışınları ya da nesnenin yaydığı elektromagnetik enerjiyi kaydedere devam

terimler Pozlama:Işığa duyarlı bir malzemeyi kısa bir süre nesneden gelen ışınla etkilendirilmesi, ışıklandırma. devam

terimler Projeksiyon Koordinatları:Yeryüzeyi üzerindeki noktaların, belirli bir projeksiyon sisteminde uygun geometrik kurallarla ya devam

terimler Projeksiyon Merkezi:Tüm ışınların üzerindeki geçtiği varsayılan, kamera optik sisteminin merkezi olan nokta, izdüşüm m devam

terimler Radar Görüntüsü:Mikrodalga algılayıcısı sistemleri ile elde edilen görüntü. devam

terimler Radyasyon:Bir kaynaktan dalga ya da parçacık biçiminde çevreye yayılan enerji, ışınım, ışıma. devam

terimler Radyometrik Çözünürlük:Elektromagnetik enerjinin ölçülmesi ve kaydedilmesi duyarlılığı, ölçülebilen en küçük enerji düzey devam

terimler Raster:Düzenli aralıklı, kare vb biçimli hücrelerin oluşturduğu ve her hücrenin bir sayısal değerinin bul devam

terimler Raster Harita:Ayrıntıların düzenli aralıklı hücreler biçiminde oluşturulduğu, çizgi haritaların taraması ile eld devam

terimler Reflektör:Elektro optik ve elektronik uzaklık ölçerler ile kullanılan ve ayrıntı noktalarına tutulan, bir çu devam

terimler Refraksiyon:Hava fotogrametrisinde nesne noktalarından gelen ışının atmosfer nedeni ile bir eğri yolu izlemesi devam

terimler Renkli Gözlük Yöntemi:Fotoğraf çiftlerini, kırmızı-mavi gibi bütün renklerde ayrı ayrı görüntüleyerek ve aynı renklerden devam

terimler Robust Kestirim:Robust istatistiğine dayanan, en küçük kareler ile birlikte yinelemeli ağırlıklarla ve kaba ölçü h devam

terimler Rödresman:İki boyutlu nesne uzayının fotoğraflarından, kontrol yardımı ile noktaların doğru konumlarının eld devam

terimler Salıcılık:Cisimlerin ışıma salım gücünün aynı sıcaklıktaki bir kara cismin salım gücüne oranı, emissivite. devam

DİĞER SAYFALAR:

Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 329

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın