Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğü

terimler Koordinat Dönüşümü:Bir koordinat sistemindeki noktaların başka bir koordinat sistemindeki karşılıklarının bulunması, devam

terimler Köşe Yansıtıcısı:Radar dalgalarını geriye daha iyi yansıtabilen, iki veya daha fazla yansıtma yüzeyinin bir araya g devam

terimler Kroki:Yeryüzü nesnelerinin göreceli ilişkilerini gösteren, yaklaşık ölçekli ya da kabataslak çizim. devam

terimler Laplace Noktası:Üzerinde astronomik gözlemlerle enlem, boylam ve azimut değerlerinin belirlendiği üçgenleme noktas devam

terimler Mekânsal Bilgi Sistemi:Harita üretimini ve güncelleştirmesini, harita kullanımını kolaylaştıran, istenildiğinde bu bilgil devam

terimler Mekânsal Çözünürlük:Uydu görüntülerinde, piksel boyutlarına bağlı alanı ve ayırt edilebilecek en küçük nesne boyutunu devam

terimler Mekânsal Veri:Yeryüzeyinde coğrafi konum içeren veri. devam

terimler Mercek Distorsiyonu:Ölçü kameralarının merkezsel izdüşümü ile uyumsuzluğunu gösteren ve nesneden gelen ışınların optik devam

terimler Meridyen Yakınsak:Harita projeksiyon sisteminin x- ekseni ile, meridyen doğrultusu arasındaki açı. devam

terimler Merkezsel İzdüşüm:Üç boyutlu nesne noktalarının bir izdüşüm merkezine göre bir düzleme izdüşürülmesi, ölçü fotoğrafl devam

terimler Metrik Kamera:Merkezsel izdüşümü olabildiğince doğru bir biçimde gerçekleştiren, optik sistemi yüksek nitelikli, devam

terimler Modülasyon Transfer Fonksiyonu(MTF):Fotoğrafik malzemenin, kamera objektifi vb. görüntünün oluşmasında etken olan optik öğelerin, görü devam

terimler Mutlak Yöneltme:Karşılıklı yöneltmesi yapılmış ve üç boyutlu bir model oluşturulmuş fotoğraf çiftinin kontrol nokt devam

terimler Nadir Noktası:Hava fotoğraflarında izdüşüm merkezinden geçen düşey doğrunun nesne uzayını ve fotoğraf düzlemini devam

terimler Nesne Tanıma:Fotoğraf ve görüntülerde önceden bilinen özellikleri yardımı ile nesnelerin, ayrıntıların otomatik devam

terimler Normal Projeksiyon:Projeksiyon yüzeyinin teğet noktasındaki normali ya da projeksiyon yüzeyinin ekseni yeryuvarı ekse devam

terimler Omega Dönüklüğü:Uçuz ve baz yönündeki yatay eksen çevresindeki kamera, ya da fotoğraf koordinat sistemi dönüklüğü, devam

terimler Ortak Nokta:Koordinat dönüşümünde, her iki sistemde de koordinatları bilinen, bilinmeyen dönüşüm parametreleri devam

terimler Ortalama Güneş:Yıllık donanımı gerçek güneşle başlayıp biten, gerçek güneşin görünen hareketine oldukça yakın ola devam

terimler Ortalama Güneş Günü:Ortalama güneşin bir günlük devinimine karşılık gelen süre. devam

terimler Ortalama Güneş Zamanı:Greenwich başlangıç meridyenindeki güneş zamanına karşılık gelen zaman. devam

terimler Orto Görüntü:Yeryüzü engebelerinin etkisi, giderilmiş görüntü, uydu görüntüleri ile elde edilmiş ortofoto. devam

terimler Ortodrom:Yerküresi üzerinde iki nokta arasındaki uzaklığın tanımlanmasında kullanılan ve bu iki noktadan ge devam

terimler Ortofoto:Hava fotoğraflarının eğiklik dönüklük ve yükseklik farklarından ileri gelen hataları giderilmiş ve devam

terimler Ortofoto Harita:Geometrik niteliği çizgi harita ile aynı olan, üzerine harita bilgileri eklenmiş ortofoto, fotoğra devam

terimler Ölçek:Harita ve plan üzerindeki doğru parçalarının uzunluklarının yer yüzeyindeki karşılıklarına olan, d devam

terimler Ölçek Katsayısı:Ölçeğin tersi olan, 1/ biçimindeki kesrin paydası. devam

DİĞER SAYFALAR:

Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 329

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın