Eğitim Siteleri

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

  terimlerKoordinat Dönüşümü: Bir koordinat sistemindeki noktaların başka bir koordinat sistemindeki karşılıklarının bulunması, bir sistemdeki koordinatların başka bir si

  terimlerKöşe Yansıtıcısı: Radar dalgalarını geriye daha iyi yansıtabilen, iki veya daha fazla yansıtma yüzeyinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bina köşeleri gibi doğal

  terimlerKroki: Yeryüzü nesnelerinin göreceli ilişkilerini gösteren, yaklaşık ölçekli ya da kabataslak çizim.

  terimlerLaplace Noktası: Üzerinde astronomik gözlemlerle enlem, boylam ve azimut değerlerinin belirlendiği üçgenleme noktası.

  terimlerMekânsal Bilgi Sistemi: Harita üretimini ve güncelleştirmesini, harita kullanımını kolaylaştıran, istenildiğinde bu bilgileri istenilen biçimde ekranda görüntüle

  terimlerMekânsal Çözünürlük: Uydu görüntülerinde, piksel boyutlarına bağlı alanı ve ayırt edilebilecek en küçük nesne boyutunu belirleyen özellik.

  terimlerMekânsal Veri: Yeryüzeyinde coğrafi konum içeren veri.

  terimlerMercek Distorsiyonu: Ölçü kameralarının merkezsel izdüşümü ile uyumsuzluğunu gösteren ve nesneden gelen ışınların optik sistemden geçerken uğradığı ço

  terimlerMeridyen Yakınsak: Harita projeksiyon sisteminin x- ekseni ile, meridyen doğrultusu arasındaki açı.

  terimlerMerkezsel İzdüşüm: Üç boyutlu nesne noktalarının bir izdüşüm merkezine göre bir düzleme izdüşürülmesi, ölçü fotoğraflarının geometrik karşılığı ,

  terimlerMetrik Kamera: Merkezsel izdüşümü olabildiğince doğru bir biçimde gerçekleştiren, optik sistemi yüksek nitelikli, izdüşüm merkezi ile izdüşüm düzlem

  terimlerModülasyon Transfer Fonksiyonu(MTF): Fotoğrafik malzemenin, kamera objektifi vb. görüntünün oluşmasında etken olan optik öğelerin, görüntü oluşturmadaki yeteneğini belirleye

  terimlerMutlak Yöneltme: Karşılıklı yöneltmesi yapılmış ve üç boyutlu bir model oluşturulmuş fotoğraf çiftinin kontrol noktaları yardımı ile nesne uzayı sist

  terimlerNadir Noktası: Hava fotoğraflarında izdüşüm merkezinden geçen düşey doğrunun nesne uzayını ve fotoğraf düzlemini kestiği noktalar, ayakucu noktası.

  terimlerNesne Tanıma: Fotoğraf ve görüntülerde önceden bilinen özellikleri yardımı ile nesnelerin, ayrıntıların otomatik olarak tanınması, kalıp tanıma , ayr

  terimlerNormal Projeksiyon: Projeksiyon yüzeyinin teğet noktasındaki normali ya da projeksiyon yüzeyinin ekseni yeryuvarı ekseni ile çakışık olanı genel projeksiyon tü

  terimlerOmega Dönüklüğü: Uçuz ve baz yönündeki yatay eksen çevresindeki kamera, ya da fotoğraf koordinat sistemi dönüklüğü, boyuna eğiklik.

  terimlerOrtak Nokta: Koordinat dönüşümünde, her iki sistemde de koordinatları bilinen, bilinmeyen dönüşüm parametrelerinin hesaplanabilmesi için gerekli olan no

  terimlerOrtalama Güneş: Yıllık donanımı gerçek güneşle başlayıp biten, gerçek güneşin görünen hareketine oldukça yakın olan ve açısal hareketi düzgün olan

  terimlerOrtalama Güneş Günü: Ortalama güneşin bir günlük devinimine karşılık gelen süre.

  terimlerOrtalama Güneş Zamanı: Greenwich başlangıç meridyenindeki güneş zamanına karşılık gelen zaman.

  terimlerOrto Görüntü: Yeryüzü engebelerinin etkisi, giderilmiş görüntü, uydu görüntüleri ile elde edilmiş ortofoto.

  terimlerOrtodrom: Yerküresi üzerinde iki nokta arasındaki uzaklığın tanımlanmasında kullanılan ve bu iki noktadan geçen büyük daire yayı parçası.

  terimlerOrtofoto: Hava fotoğraflarının eğiklik dönüklük ve yükseklik farklarından ileri gelen hataları giderilmiş ve ölçeklendirilerek oluşturulmuş, geom

  terimlerOrtofoto Harita: Geometrik niteliği çizgi harita ile aynı olan, üzerine harita bilgileri eklenmiş ortofoto, fotoğrafik harita.

  terimlerÖlçek: Harita ve plan üzerindeki doğru parçalarının uzunluklarının yer yüzeyindeki karşılıklarına olan, değişmeyen ve her yerde aynı olan oran

  terimlerÖlçek Katsayısı: Ölçeğin tersi olan, 1/ biçimindeki kesrin paydası.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   5 6 7 8 9 10 11   SONRAKİ   »»

  Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 329

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın