eğitim sitesi

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

  terimlerKabartı Ötelemesi: Nesneler ve nesne haritaları arasındaki yükseklik farkları nedeniyle, hava fotoğraflarında ve uydu görüntülerinde, merkezsel izdüşümde olm

  terimlerKalıp Tanıma: Fotoğraf ve görüntülerde önceden bilinen özellikleri yardımı ile nesnelerin, ayrıntıların otomatik olarak tanınması, aayrıntı tanıma ,

  terimlerKamera Açıklığı: Analog ve sayısal ölçü kameralarında, fotoğraf çerçevesinin genişliği ve odak uzaklığına bağlı olan, kameranın geometrik niteliğini g

  terimlerKamera Asal Uzaklığı: Ölçü kameralarınla net görüntünün oluştuğu fotoğraf düzlemi ile, tüm ışınların geçtiği optik merkez arasındaki; hava kameralarınd

  terimlerKamera Distorsiyonu: Ölçü kameralarının merkezsel izdüşümü ile uyumsuzluğunu gösteren ve nesneden gelen ışınların optik sistemden geçerken uğradığı ço

  terimlerKamera Kalibrasyonu: Ölçü kameralarının içi yöneltme elemanlarının belirlenmesi ve distorsiyon ve ayırma gücü özelliklerinin saptanması için, genellikle kam

  terimlerKamulaştırma: Kamu yararına projelerin uygulanmasında özel iyelik konusu taşınmaz malların karşılığı ödenerek kamuya kazandırılması.

  terimlerKarelaj: Haritalar, hava fotoğraflarını ve uydu görüntüleri üzerine çizilen ve koordinatları gösteren birbirini dik olarak kesen homojen çizgiler, k

  terimlerKarşılıklı Yöneltme: Stereo değerlendirmede iki fotoğrafın, iki izdüşüm ışını destesinin birbirlerine göre, bağıl olarak konumlandırılması için yapılan i

  terimlerKartografi: Haritacılık.

  terimlerKartografik Projeksiyon: Yeryüzeyinin belirli geometrik kurallar, ya da matematik formüller ile bir düzlem ya da açımlandırılabilir silindir, koni yüzeyine aktarılmas

  terimlerKartografya: Harita ve benzeri gösterim biçimlerine yönelik, kavram, üretim, yayım, kullanımla ilgili bilimsel teknolojik ve sanatsal işlemlerin tümüdür.

  terimlerKenar: Fotogrametri ve uzaktan algılamada nesne uzayındaki kenarlara çoğunlukla karşılık gelen ve gri değerlerinde ani değişimler olarak ortaya ç

  terimlerKenar Bulma: Sayısal görüntülerde süzgeç vb. aritmetik operatörlerle kenarların ortaya çıkarılması.

  terimlerKent Haritası: Bir kentteki özel mekânsal olguları gösteren büyük ya da orta ölçekli harita.

  terimlerKırpıştırma Yöntemi: Fotoğraf çiftleri ile üç boyutlu görüşüm oluşturulması için, fotoğrafları ekranda sıra ile görüntülenmesi, bu görüntüleme ile senk

  terimlerKızılötesi Film: Kızılötesi renklere duyarlı filmler ile kaydedilmiş, doğal renklerle ilgisi olmayan renkli görüntü, yada fotoğraf. Yapay renkli film.

  terimlerKolon: Hava fotogrametrisinde, aynı uçuş çizgisi boyunca çekilen ve ortak alanları bulunan ardışık fotoğraflar dizisi, fotoğraf şeridi, şerit.

  terimlerKolon Dengelemesi: Az sayıdaki yer kontrol noktası ile, fotogrametrik nirengi yönteminin kolonlara uygulanması.

  terimlerKonik Projeksiyon: Yeryuvarına, tepe noktası yer ekseni üzerinde olan koninin yüzeyine, geometrik kuralları ya da matematik formüllerle yeryüzü noktalarının iz

  terimlerKontrastlık: Siyah-beyaz fotoğraflarda en açık gri ile en koyu gri arasındaki aralığı gösteren özellik, zıtlık.

  terimlerKontrol Ağı: Üçgenleme yöntemi ile koordinatları belirlenmiş, daha sonraki ölçmeler için dayanak oluşturan nirengi ve poligon noktaları kümesi, yatay ko

  terimlerKontrol Noktası: Konum koordinatları jeodezik yöntemlerle belirlenmiş, zeminde beton, çivi vb. ile işaretlenmiş, ayrıntı ölçmeleri dayanak noktası, yatay ko

  terimlerKonum Doğruluğu: Harita üzerindeki noktaların gerçek konumlarına yakınlığını gösteren nicelik.

  terimlerKonum Hatası: Harita üzerindeki noktaların konum koordinatlarındaki hata.

  terimlerKonumsal Bilgi Sistemi: Temel altlığı büyük ölçekli haritalar olan coğrafi bilgi sistemi.

  terimlerKonveks: Dışbükey. Çokgenlerin, ya da üç boyutlu nesnelerin niteliğini belirten ve çokgenin kenarları ya da cismin yüzeyindeki hiç bir doğrunun şe

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   4 5 6 7 8 9 10   SONRAKİ   »»

  Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 329

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın