eğitim sitesi

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

  terimlerHarita: Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizi

  terimlerHarita Düzlemi: Belirli geometrik kurallar ya da matematik formüllerle yeryüzeyinin üzerine izdüşürülen izdüşüm düzlemi.

  terimlerHarita Koordinat Sistemi: Harita çizimi sırasında temel alınan kullanım sırasında da gerekli olan harita projeksiyon koordinatlarından oluşan koordinat sistemi.

  terimlerHarita Ölçeği: Haritada ölçülen yatay uzunluğun, payı 1, paydası son basamakları 0 olan kesir biçimindeki küçültme oranı.

  terimlerHarita Projeksiyonu: Yeryüzeyinin belirli geometrik kurallar, ya da matematik formüller ile bir düzlem ya da açımlandırılabilir silindir, koni yüzeyine aktarılmas

  terimlerHaritacılık(Kartografya): 1- Haritacının yaptığı iş. 2- Harita ve bu haritalarda kullanılan işaretlerin özelliklerini araştıran, haritanın tasarım, basım ve kull

  terimlerHava Fotogrametrisi: Uçak vb. hava araçlarından çekilen fotoğraflarla çalışan, orta ve büyük ölçekli harita yapımında yaygın olarak kullanılan fotogrametri

  terimlerHava Fotoğrafı: Hava kameraları ile çekilmiş fotoğraf.

  terimlerHava Kamerası: Uçakla fotoğraf çekmek için yapılmış, uçağın özel yerine ve özel donanımı ile yerleştirilen özel ölçü kamerası.

  terimlerHidrografik Harita: Kıyı çizgilerini, su dibi derinliklerini ve özellikleri, kıyı bölgelerindeki tüm konumsal ve topoğrafik ayrıntıları gösterir deniz ve g

  terimlerHistogram Eşitleme: Görselleştirmede, tüm görüntü kontrastını iyileştirmek için görüntü üzerinde uygulanan bir yöntem.

  terimlerIşıklandırma: Işığa duyarlı bir malzemeyi kısa bir süre nesneden gelen ışınla etkilendirilmesi, pozlama.

  terimlerIşıklandırma Yoğunluğu: Işığa duyarlı malzemenin birim alanının, gelen ışın ve pozlanma süresine bağlı olarak aldığı toplam ışık miktarı.

  terimlerIşıma: Bir kaynaktan dalga ya da parçacık biçiminde çevreye yayılan enerji, radyasyon, ışınım.

  terimlerIşın Demeti: Bir noktadan geçen ve bir düzlemde bulunan ışın kümesi.

  terimlerIşın Desteleri Yöntemi Dengeleme: Komşu fotoğraftaki aynı nesneye ait izdüşüm ışınlarının kesiştirilmesine dayanan fotogrametrik nirengi dengeleme yöntemi, ışın destele

  terimlerIşın Destesi: Kamera optik merkezinden geçen, nesneden gelen ışınların tümü, bir noktadan geçen ışın kümesi.

  terimlerIşın Kırılması: Hava fotogrametrisinde nesne noktalarından gelen ışının atmosfer nedeni ile bir eğri yolu izlemesi, izdüşüm ışını doğrusunun sapması, r

  terimlerIşınım: Bir kaynaktan dalga ya da parçacık biçiminde çevreye yayılan enerji, radyasyon, ışıma.

  terimlerİç Bükey: Çokgenlerin ya da üç boyutlu nesnelerin geometrik niteliğini belirten ve çokgenin kenarları ya da cismin yüzeyindeki doğrulardan birinin uzant

  terimlerİç Yöneltme: Fotogrametride ışın destelerinin mekanik, optik ya da sayısal olarak yeniden oluşturulabilmesi için, ana nokta ve asal uzaklığın değerlendir

  terimlerİdentifikasyon: Fotogrametrik kadastro çalışmalarında daha sonraki stereo değerlendirmede kullanılmak üzere arazide taşınmaz mal sınırlarının büyütülm

  terimlerİkincil Renkler Sistemi: Tüm renklerin camgöbeği, morumsu kırmızı ve sarı renklerin birleşimi ile elde edilebileceği ilkesine dayanan, basım işlerinde ve renkli fot

  terimlerİndentifikasyon: Fotogrametrik kadastro çalışmalarında daha sonraki stereo değerlendirmede kullanılmak üzere arazide taşınmaz mal sınırlarının büyütülm

  terimlerİzdüşüm Denklemi: Üzerinde nesne noktası, izdüşüm merkezi ve fotoğraf noktası bulunan, izdüşüm doğrusunun denklemi.

  terimlerİzdüşüm Merkezi: Tüm ışınların üzerindeki geçtiği varsayılan, kamera optik sisteminin merkezi olan nokta, projeksiyon merkezi.

  terimlerJeoid Yüzeyi: Ortalama deniz düzeyine karşılık gelen karalar altında da devam ettiği varsayılan yer yüzeyi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   3 4 5 6 7 8 9   SONRAKİ   »»

  Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 329

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın