Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğü

terimler Harita:Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana g devam

terimler Harita Düzlemi:Belirli geometrik kurallar ya da matematik formüllerle yeryüzeyinin üzerine izdüşürülen izdüşüm dü devam

terimler Harita Koordinat Sistemi:Harita çizimi sırasında temel alınan kullanım sırasında da gerekli olan harita projeksiyon koordin devam

terimler Harita Ölçeği:Haritada ölçülen yatay uzunluğun, payı 1, paydası son basamakları 0 olan kesir biçimindeki küçültm devam

terimler Harita Projeksiyonu:Yeryüzeyinin belirli geometrik kurallar, ya da matematik formüller ile bir düzlem ya da açımlandır devam

terimler Haritacılık(Kartografya):1- Haritacının yaptığı iş. 2- Harita ve bu haritalarda kullanılan işaretlerin özelliklerini araşt devam

terimler Hava Fotogrametrisi:Uçak vb. hava araçlarından çekilen fotoğraflarla çalışan, orta ve büyük ölçekli harita yapımında y devam

terimler Hava Fotoğrafı:Hava kameraları ile çekilmiş fotoğraf. devam

terimler Hava Kamerası:Uçakla fotoğraf çekmek için yapılmış, uçağın özel yerine ve özel donanımı ile yerleştirilen özel ö devam

terimler Hidrografik Harita:Kıyı çizgilerini, su dibi derinliklerini ve özellikleri, kıyı bölgelerindeki tüm konumsal ve topo devam

terimler Histogram Eşitleme:Görselleştirmede, tüm görüntü kontrastını iyileştirmek için görüntü üzerinde uygulanan bir yöntem. devam

terimler Işıklandırma:Işığa duyarlı bir malzemeyi kısa bir süre nesneden gelen ışınla etkilendirilmesi, pozlama. devam

terimler Işıklandırma Yoğunluğu:Işığa duyarlı malzemenin birim alanının, gelen ışın ve pozlanma süresine bağlı olarak aldığı topla devam

terimler Işıma:Bir kaynaktan dalga ya da parçacık biçiminde çevreye yayılan enerji, radyasyon, ışınım. devam

terimler Işın Demeti:Bir noktadan geçen ve bir düzlemde bulunan ışın kümesi. devam

terimler Işın Desteleri Yöntemi Dengeleme:Komşu fotoğraftaki aynı nesneye ait izdüşüm ışınlarının kesiştirilmesine dayanan fotogrametrik nir devam

terimler Işın Destesi:Kamera optik merkezinden geçen, nesneden gelen ışınların tümü, bir noktadan geçen ışın kümesi. devam

terimler Işın Kırılması:Hava fotogrametrisinde nesne noktalarından gelen ışının atmosfer nedeni ile bir eğri yolu izlemesi devam

terimler Işınım:Bir kaynaktan dalga ya da parçacık biçiminde çevreye yayılan enerji, radyasyon, ışıma. devam

terimler İç Bükey:Çokgenlerin ya da üç boyutlu nesnelerin geometrik niteliğini belirten ve çokgenin kenarları ya da devam

terimler İç Yöneltme:Fotogrametride ışın destelerinin mekanik, optik ya da sayısal olarak yeniden oluşturulabilmesi içi devam

terimler İdentifikasyon:Fotogrametrik kadastro çalışmalarında daha sonraki stereo değerlendirmede kullanılmak üzere arazid devam

terimler İkincil Renkler Sistemi:Tüm renklerin camgöbeği, morumsu kırmızı ve sarı renklerin birleşimi ile elde edilebileceği ilkesi devam

terimler İndentifikasyon:Fotogrametrik kadastro çalışmalarında daha sonraki stereo değerlendirmede kullanılmak üzere arazid devam

terimler İzdüşüm Denklemi:Üzerinde nesne noktası, izdüşüm merkezi ve fotoğraf noktası bulunan, izdüşüm doğrusunun denklemi. devam

terimler İzdüşüm Merkezi:Tüm ışınların üzerindeki geçtiği varsayılan, kamera optik sisteminin merkezi olan nokta, projeksiy devam

terimler Jeoid Yüzeyi:Ortalama deniz düzeyine karşılık gelen karalar altında da devam ettiği varsayılan yer yüzeyi. devam

DİĞER SAYFALAR:

Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 329

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın