Eğitim Sitesi

Online Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğü

  terimler Fotogrametrik Nirengi:Fotoğraf çiftlerinin tek tek mutlak yöneltmelerini yapmak yerine, klonlar ya da bloklar biçiminde, devam

  terimler Fotogrametrik Tarayıcı:Analog fotogrametrik kameralarla çekilmiş fotoğrafları, doğru ve duyarlı bir biçimde sayısal fotoğ devam

  terimler Fotoğraf:Bir kamera ile kaydedilmiş görüntü; genellikle önce negatif film, daha sonra da bu negatiften üret devam

  terimler Fotoğraf Koordinat Sistemi:Başlangıcı izdüşüm merkezi ve x ekseni doğrultusu da yaklaşık baz yönünde, z ekseni de kamera opti devam

  terimler Fotoğraf Koordinatı:Fotoğraf üzerindeki noktaların konumlarını belirtmede kullanılan, başlangıcı asal nokta ve x eksen devam

  terimler Fotoğraf Orta Noktası:Fotoğraf çerçeve işaretlerinin karşılıklı birleştirilmesi ile elde edilen kesişme noktası, fotoğra devam

  terimler Fotoplan:Düz sayılabilecek alanların hava fotoğraflarından dönüklük etkileri giderilerek ve ölçeklendiriler devam

  terimler Gauss-Krüger Projeksiyonu:Açı koruyan, büyük ölçekli harita yapımında yaygın olarak kullanılan, belirli aralıkla meridyenler devam

  terimler Geçirgenlik:Bir nesneye gelen elektromagnetik ışımanın hangi oranda geçtiğini gösteren özellik, saydamlık. devam

  terimler Genelleştirme:Ayrıntılı mekânsal veri kaynağından ya da setinden semantik, geometrik ve/veya grafik dönüşümlerle devam

  terimler Gerçek Renkli:Nesnelerin doğal renkleri ile oluşturulmuş renkli fotoğraf ya da görüntü. devam

  terimler Geri Saçılım:Mikrodalga sinyallerinin, çarptığı nesnelerin yüzey elemanları tarafından geldiği yöne doğru geriy devam

  terimler Gizli Görüntü:Pozlanmış bir fotoğrafik duyarkatın, içindeki gümüş halojen kristallerinin kimyasal reaksiyona uğr devam

  terimler Görüntü:Elektromagnetik spektrumun belirli bölgeleri ile ilgili yerel yansıma değerlerinin pikseller halin devam

  terimler Görüntü Eşleştirme:Bir görüntü kalıbının, ya da bir fotoğraf parçasının, fotoğrafta, ya da başka bir fotoğraf üzerind devam

  terimler Görüntü Histogramı:Sayısal görüntüyü oluşturan piksellerin gri değerlerinin dağılımını gösteren histogram. devam

  terimler Görüntü İşleme:Sayısal görüntülerin kullanıcının amacına uygun geliştirilmesi, iyileştirilme, geometrik olarak dü devam

  terimler Görüntü İşleme Sistemi:Görüntü verilerini işlemek ve bu verilerden görselleştirme yoluyla bilgi elde etmek için tasarlanm devam

  terimler Görüntü İyileştirme:Bir görüntünün görselliğini geliştirmek için uygulanan süzgeç vb. işlemler, görüntü geliştirme. devam

  terimler Görüntü Sınıflandırma:Görüntü piksellerinin verilen nominal değerlerine, ya da benzer değerlerine göre pikselleri grupla devam

  terimler Görüntü Yorumlama:Görüntü dokusunu yorumlayarak bilgi çıkarma, yorumlama. devam

  terimler Görüntü Yürümesi:Hava fotoğrafların çekiminde, pozlama sırasında objektifin açık kalması nedeniyle nesne noktaların devam

  terimler Görüş Açısı:Bir kamera ya da algılayıcının kenar ışınları arsında kalan uzay açı, yada genişlik, görüş alanı. devam

  terimler Görüş Alanı:Kamera ve tarayıcıların nesne uzayında kapattıkları alanın büyüklüğünü tanımlamada kullanılan, izd devam

  terimler Gri Değer:Sayısal fotoğraf ya da sayısal görüntüde her pikselin, karşılık geldiği nesne parçasının yansıtma devam

  terimler Grid:Haritalar, hava fotoğraflarını ve uydu görüntüleri üzerine çizilen ve koordinatları gösteren birbi devam

  terimler Güneşle Eşzamanlı Yörünge:Uydunun aynı enlemden aynı yerel saatte geçecek biçimde tasarlanmış uzaktan algılama uydularının y devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 329

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın