Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğü

terimler Fotogrametrik Nirengi:Fotoğraf çiftlerinin tek tek mutlak yöneltmelerini yapmak yerine, klonlar ya da bloklar biçiminde, devam

terimler Fotogrametrik Tarayıcı:Analog fotogrametrik kameralarla çekilmiş fotoğrafları, doğru ve duyarlı bir biçimde sayısal fotoğ devam

terimler Fotoğraf:Bir kamera ile kaydedilmiş görüntü; genellikle önce negatif film, daha sonra da bu negatiften üret devam

terimler Fotoğraf Koordinat Sistemi:Başlangıcı izdüşüm merkezi ve x ekseni doğrultusu da yaklaşık baz yönünde, z ekseni de kamera opti devam

terimler Fotoğraf Koordinatı:Fotoğraf üzerindeki noktaların konumlarını belirtmede kullanılan, başlangıcı asal nokta ve x eksen devam

terimler Fotoğraf Orta Noktası:Fotoğraf çerçeve işaretlerinin karşılıklı birleştirilmesi ile elde edilen kesişme noktası, fotoğra devam

terimler Fotoplan:Düz sayılabilecek alanların hava fotoğraflarından dönüklük etkileri giderilerek ve ölçeklendiriler devam

terimler Gauss-Krüger Projeksiyonu:Açı koruyan, büyük ölçekli harita yapımında yaygın olarak kullanılan, belirli aralıkla meridyenler devam

terimler Geçirgenlik:Bir nesneye gelen elektromagnetik ışımanın hangi oranda geçtiğini gösteren özellik, saydamlık. devam

terimler Genelleştirme:Ayrıntılı mekânsal veri kaynağından ya da setinden semantik, geometrik ve/veya grafik dönüşümlerle devam

terimler Gerçek Renkli:Nesnelerin doğal renkleri ile oluşturulmuş renkli fotoğraf ya da görüntü. devam

terimler Geri Saçılım:Mikrodalga sinyallerinin, çarptığı nesnelerin yüzey elemanları tarafından geldiği yöne doğru geriy devam

terimler Gizli Görüntü:Pozlanmış bir fotoğrafik duyarkatın, içindeki gümüş halojen kristallerinin kimyasal reaksiyona uğr devam

terimler Görüntü:Elektromagnetik spektrumun belirli bölgeleri ile ilgili yerel yansıma değerlerinin pikseller halin devam

terimler Görüntü Eşleştirme:Bir görüntü kalıbının, ya da bir fotoğraf parçasının, fotoğrafta, ya da başka bir fotoğraf üzerind devam

terimler Görüntü Histogramı:Sayısal görüntüyü oluşturan piksellerin gri değerlerinin dağılımını gösteren histogram. devam

terimler Görüntü İşleme:Sayısal görüntülerin kullanıcının amacına uygun geliştirilmesi, iyileştirilme, geometrik olarak dü devam

terimler Görüntü İşleme Sistemi:Görüntü verilerini işlemek ve bu verilerden görselleştirme yoluyla bilgi elde etmek için tasarlanm devam

terimler Görüntü İyileştirme:Bir görüntünün görselliğini geliştirmek için uygulanan süzgeç vb. işlemler, görüntü geliştirme. devam

terimler Görüntü Sınıflandırma:Görüntü piksellerinin verilen nominal değerlerine, ya da benzer değerlerine göre pikselleri grupla devam

terimler Görüntü Yorumlama:Görüntü dokusunu yorumlayarak bilgi çıkarma, yorumlama. devam

terimler Görüntü Yürümesi:Hava fotoğrafların çekiminde, pozlama sırasında objektifin açık kalması nedeniyle nesne noktaların devam

terimler Görüş Açısı:Bir kamera ya da algılayıcının kenar ışınları arsında kalan uzay açı, yada genişlik, görüş alanı. devam

terimler Görüş Alanı:Kamera ve tarayıcıların nesne uzayında kapattıkları alanın büyüklüğünü tanımlamada kullanılan, izd devam

terimler Gri Değer:Sayısal fotoğraf ya da sayısal görüntüde her pikselin, karşılık geldiği nesne parçasının yansıtma devam

terimler Grid:Haritalar, hava fotoğraflarını ve uydu görüntüleri üzerine çizilen ve koordinatları gösteren birbi devam

terimler Güneşle Eşzamanlı Yörünge:Uydunun aynı enlemden aynı yerel saatte geçecek biçimde tasarlanmış uzaktan algılama uydularının y devam

DİĞER SAYFALAR:

Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 329

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın