Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğü

terimler Dolu Pafta:Ülke düzeyinde ya da bir kent ve kasaba için düzenlenmiş pafta bölümleme sisteminde oluşturulmuş p devam

terimler Dönüklük:Kameranın, ya da fotoğraf koordinat sisteminin nesne koordinat sistemi eksenlerinin çevrelerinde d devam

terimler Durum Haritası:Mekânsal düzenlemelere altlık olmak, kent ve kasaba yönetiminde kullanmak amacı ile yapılan harita devam

terimler Duyarkat:Film, cam ve kâğıt biçimindeki fotoğrafik malzemenin üzerindeki jelâtin içine yataklandırılmış güm devam

terimler Düşey Açı:Bir doğru parçasının, içinde bulunduğu düşey düzlemde ölçülen, ilgili noktadan geçen yatay, ya da devam

terimler Düşey Fotoğraf:Ölçü kameraları ile kamera optik ekseni düşey konumda iken çekilen fotoğraf; hava fotogrametrisini devam

terimler Düşey Kontrol Noktası:Fotogrametrik nirengi uygulamalarında yalnız yükseklik değeri bilinen kontrol noktası. devam

terimler Düşey Paralaks:Stereo modelde eşlenik nesnelerin, ya da ölçü markalarının, göz bazına dik yöndeki farklılığı, ste devam

terimler Düzensiz Üçgen Ağı:Yükseklik gibi süreklilik gösteren noktasal verilerin üçgen ağları biçiminde oluşturulmuş veri yap devam

terimler Düzlemdeşlik Koşulu:Aynı nesneye ait bir fotoğraf çiftindeki eşlenik iki fotoğraf noktası ve iki izdüşüm merkezinin ay devam

terimler Efemeris:Eşit zaman aralıklarında gök cisimlerinin konumlarına ilişkin bilgi içeren yıllık, yada süreli yay devam

terimler Eğik Fotoğraf:Ölçü kameraları ile, optik ekseninin herhangi konumda çekilen fotoğraf. devam

terimler Eğik Projeksiyon:Projeksiyon yüzeyinin teğet noktasındaki normali ya da projeksiyon yüzeyinin ekseni ile çakışmadığ devam

terimler Eğik Uzaklık:Farklı yükseltideki iki nokta arasındaki uzaklık. devam

terimler Eğim:Genellikle yüzde ile söylenen, iki nokta arasındaki yükseklik farkının yatay uzaklığa oranı; eğim devam

terimler Eğim Açısı:Bir doğru parçasının bir noktasından geçen yatay düzlem ile yaptığı açı. devam

terimler Emissivite:Cisimlerin ışıma salım gücünün aynı sıcaklıktaki bir kara cismin salım gücüne oranı. devam

terimler Emisyon:Cisimlerin çıkardıkları elektromagnetik enerji. devam

terimler Enlem:Yerküresi üstündeki bir noktadan geçen paralel daire ile ekvator dairesi arasında kalan meridiyen devam

terimler F - Sayısı:Kamera optik sisteminin bağıl açıklığının tersi olan ve etkili diyafram açıklığı ile ilgili büyükl devam

terimler Film Tarayıcı:Rulo halindeki orijinal hava filmlerinden, rulo durumunu koruyarak, tarama yapabilen tarayıcı. devam

terimler FMC Kamera:Görüntü yürümesinin en aza indirilmesini ya da ortadan kaldırılmasını sağlayan düzenekleri bulunan devam

terimler Fokal Nokta:İzdüşüm merkezinden geçen düşey doğru ile kamera optik ekseni arasındaki açının açıortayının fotoğ devam

terimler Foto Yorumlama:Fotoğrafik dokuyu yorumlayarak nesneler hakkında bilgi çıkarma tekniği. devam

terimler Fotogrametri:Nesnelerin fotoğraflarını çekerek, üzerinde ölçüler yaparak ve yorumlayarak nesneler ve çevre hakk devam

terimler Fotogrametrik İş İstasyonu:Analitik stereodeğerlendirme aletinin işlevlerine sahip olan sayısal fotoğraflara çalışan özel bil devam

terimler Fotogrametrik Kamera:Merkezsel izdüşümü olabildiğince doğru bir biçimde gerçekleştiren, optik sistemi yüksek nitelikli, devam

DİĞER SAYFALAR:

Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 329

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın