Oyun Siteleri

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

  terimlerDolu Pafta: Ülke düzeyinde ya da bir kent ve kasaba için düzenlenmiş pafta bölümleme sisteminde oluşturulmuş pafta çizim türü.

  terimlerDönüklük: Kameranın, ya da fotoğraf koordinat sisteminin nesne koordinat sistemi eksenlerinin çevrelerinde döndürülmesi ile oluşan duruma karşılık gel

  terimlerDurum Haritası: Mekânsal düzenlemelere altlık olmak, kent ve kasaba yönetiminde kullanmak amacı ile yapılan harita.

  terimlerDuyarkat: Film, cam ve kâğıt biçimindeki fotoğrafik malzemenin üzerindeki jelâtin içine yataklandırılmış gümüş tozları ve optik duyarlayıcılar

  terimlerDüşey Açı: Bir doğru parçasının, içinde bulunduğu düşey düzlemde ölçülen, ilgili noktadan geçen yatay, ya da düşey doğru ile yaptığı açı.

  terimlerDüşey Fotoğraf: Ölçü kameraları ile kamera optik ekseni düşey konumda iken çekilen fotoğraf; hava fotogrametrisinin normal fotoğraf çekimi durumu.

  terimlerDüşey Kontrol Noktası: Fotogrametrik nirengi uygulamalarında yalnız yükseklik değeri bilinen kontrol noktası.

  terimlerDüşey Paralaks: Stereo modelde eşlenik nesnelerin, ya da ölçü markalarının, göz bazına dik yöndeki farklılığı, stereo görüşün tam olarak oluşturabil

  terimlerDüzensiz Üçgen Ağı: Yükseklik gibi süreklilik gösteren noktasal verilerin üçgen ağları biçiminde oluşturulmuş veri yapısı.

  terimlerDüzlemdeşlik Koşulu: Aynı nesneye ait bir fotoğraf çiftindeki eşlenik iki fotoğraf noktası ve iki izdüşüm merkezinin aynı düzlemde bulunma koşulu, nesneye ait

  terimlerEfemeris: Eşit zaman aralıklarında gök cisimlerinin konumlarına ilişkin bilgi içeren yıllık, yada süreli yayın.

  terimlerEğik Fotoğraf: Ölçü kameraları ile, optik ekseninin herhangi konumda çekilen fotoğraf.

  terimlerEğik Projeksiyon: Projeksiyon yüzeyinin teğet noktasındaki normali ya da projeksiyon yüzeyinin ekseni ile çakışmadığı ya da dik açı yapmadığı konumdaki g

  terimlerEğik Uzaklık: Farklı yükseltideki iki nokta arasındaki uzaklık.

  terimlerEğim: Genellikle yüzde ile söylenen, iki nokta arasındaki yükseklik farkının yatay uzaklığa oranı; eğim açısının tanjantı.

  terimlerEğim Açısı: Bir doğru parçasının bir noktasından geçen yatay düzlem ile yaptığı açı.

  terimlerEmissivite: Cisimlerin ışıma salım gücünün aynı sıcaklıktaki bir kara cismin salım gücüne oranı.

  terimlerEmisyon: Cisimlerin çıkardıkları elektromagnetik enerji.

  terimlerEnlem: Yerküresi üstündeki bir noktadan geçen paralel daire ile ekvator dairesi arasında kalan meridiyen yayının küre merkezindeki açısal değeridi

  terimlerF - Sayısı: Kamera optik sisteminin bağıl açıklığının tersi olan ve etkili diyafram açıklığı ile ilgili büyüklük.

  terimlerFilm Tarayıcı: Rulo halindeki orijinal hava filmlerinden, rulo durumunu koruyarak, tarama yapabilen tarayıcı.

  terimlerFMC Kamera: Görüntü yürümesinin en aza indirilmesini ya da ortadan kaldırılmasını sağlayan düzenekleri bulunan analog hava kamerası.

  terimlerFokal Nokta: İzdüşüm merkezinden geçen düşey doğru ile kamera optik ekseni arasındaki açının açıortayının fotoğraf düzlemini ve nesne uzayını k

  terimlerFoto Yorumlama: Fotoğrafik dokuyu yorumlayarak nesneler hakkında bilgi çıkarma tekniği.

  terimlerFotogrametri: Nesnelerin fotoğraflarını çekerek, üzerinde ölçüler yaparak ve yorumlayarak nesneler ve çevre hakkında güvenilir bilgiler elde etme bilimi

  terimlerFotogrametrik İş İstasyonu: Analitik stereodeğerlendirme aletinin işlevlerine sahip olan sayısal fotoğraflara çalışan özel bilgisayar donanımı, fotogrametrik değerlend

  terimlerFotogrametrik Kamera: Merkezsel izdüşümü olabildiğince doğru bir biçimde gerçekleştiren, optik sistemi yüksek nitelikli, izdüşüm merkezi ile izdüşüm düzlem

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6 7   SONRAKİ   »»

  Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 329

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın