eğitim sitesi

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

  terimlerÇerçeve İşareti: Analog ölçü kameraların köşelerinde ve kenar ortalarında görülen, fotoğraf orta noktasının bulunmasını sağlayan özel işaretler, ana n

  terimlerÇerçeve Kamerası: Çerçeve biçiminde kayıt yapan, ya da çerçeve oluşturabilen sayısal kamera türü.

  terimlerÇerçeve Paftası: Ülke düzeyinde ya da bir kent ve kasaba için düzenlenmiş pafta bölümleme sisteminde oluşturulmuş pafta çizim türü, dolu pafta.

  terimlerÇıkarmalı Renkler Sistemi: Tüm renklerin camgöbeği, morumsu kırmızı ve sarı renklerin birleşimi ile elde edilebileceği ilkesine dayanan, basım işlerinde ve renkli fot

  terimlerÇifte Oran: Merkezsel izdüşümün değişmesi olan ve bir doğru parçası üzerinde dört noktanın uzunluklarının oluşturduğu doğru parçaların ikişer

  terimlerÇizgi Ayrıntı: Analog haritalarda çizgisel öğelerle, sayısal haritalarda sıralı x,y koordinatları ile gösterilen, soyutlaştırılmış coğrafi nesneler.

  terimlerÇizgi Harita: Yeryüzü özelliklerini, üzerinde bulunan doğal ve yapay ayrıntıları soyut nokta ve çizgilerle, özel işaretlerle gösteren, kâğıt üzerene

  terimlerÇizgi Kamera: Yeryüzeyini ardışık satırlar biçiminde kaydeden sayısal kamera.

  terimlerÇizim: Ölçü değerlerini kullanarak, kağıt üzeride, yada ekranda harita ve plan oluşturma işi.

  terimlerÇizim Doğruluğu: Çizimin gerçek değerine yakınlığını tanımlayan nicelik.

  terimlerÇok Bantlı Görüntü: Farklı dalga boyu aralıklarında kaydedilmiş görüntü topluluğu.

  terimlerÇok Bantlı Tarama: Uzaktan algılamada, aynı anda farklı dalga boylarında, çoğunlukla 3,4 ya da daha fazla dalga boylarında görüntü kaydetme, tarama.

  terimlerÇokuzlu (Demet): Bir veritabanı tablosundaki her satır, birden fazla ilgeci bulunan bir kayıt.

  terimlerDağıtık Yansıma: Nesne yüzeyinden, yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak her yöne dağılmış güneş ışını yansımaları, görüntüyü oluşturan yansı

  terimlerDeğerlendirme Aleti: Harita çizimine, fotoğraflar üzerinden ölçme yapmaya yarayan fotogrametri aleti.

  terimlerDeniz Haritası: Gemi vb. tüm deniz araçlarının güvenli ve kolaylıkla seyir yapabilmeleri için gerekli bilgileri gösteren harita.

  terimlerDerinlik: Hidrografik datum düzenlemelerinden su dibine olan düşey uzaklık.

  terimlerDerinlik Açısı: Yatay düzlemden aşağıya doğru olan eğim açısı.

  terimlerDerinlik Algılaması: Doğal görüşle, ya da doğal görüşe benzetilerek oluşturulan fotoğraf çiftleri ile, gözlemciye olan uzaklık farklarının ayırt edilebilme

  terimlerDerinlik Netliği: Kameraya en yakın ve en uzak konumdaki ayırt edilebilir nesneler arasındaki uzaklık.

  terimlerDış Yöneltme: Kamera konumunu belirleyen üç koordinat ile kamera optik ekseninin durumunu belirleyen üç dönüklük, toplam altı parametrenin, değerlendirme s

  terimlerDışbükey: Çokgenlerin, ya da üç boyutlu nesnelerin niteliğini belirten ve çokgenin kenarları ya da cismin yüzeyindeki hiç bir doğrunun şekli içinde b

  terimlerDielektrik Sabiti: Bir ortamın ya da nesnenin mikrodalgaları içimden geçirme ve yansıtma özellikleri il ilgili bir parametre, elektriksel özellik.

  terimlerDilim Genişliği: UTM projeksiyonunda meridyenler boyunca teğet olarak geçinilen silindirlerin oluşturduğu küre dilimlerin, ekvatorda ölçülen ve derece birimind

  terimlerDoğal Renkli: Nesnelerin doğal renkleri ile oluşturulmuş renkli fotoğraf ya da görüntü, gerçek renkli.

  terimlerDoğrudaşlık Koşulu: Nesne noktası ve bu noktaya karşılık gelen fotoğraf noktası ve izdüşüm merkezinin aynı izdüşüm merkezinin aynı doğru üzerinde bulunmas

  terimlerDoğrultma: İki boyutlu nesne uzayının fotoğraflarından, kontrol yardımı ile noktaların doğru konumlarının elde edilmesi için yapılan dönüşüm iş

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 329

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın