Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğü

terimler Çerçeve İşareti:Analog ölçü kameraların köşelerinde ve kenar ortalarında görülen, fotoğraf orta noktasının bulunma devam

terimler Çerçeve Kamerası:Çerçeve biçiminde kayıt yapan, ya da çerçeve oluşturabilen sayısal kamera türü. devam

terimler Çerçeve Paftası:Ülke düzeyinde ya da bir kent ve kasaba için düzenlenmiş pafta bölümleme sisteminde oluşturulmuş p devam

terimler Çıkarmalı Renkler Sistemi:Tüm renklerin camgöbeği, morumsu kırmızı ve sarı renklerin birleşimi ile elde edilebileceği ilkesi devam

terimler Çifte Oran:Merkezsel izdüşümün değişmesi olan ve bir doğru parçası üzerinde dört noktanın uzunluklarının oluş devam

terimler Çizgi Ayrıntı:Analog haritalarda çizgisel öğelerle, sayısal haritalarda sıralı x,y koordinatları ile gösterilen, devam

terimler Çizgi Harita:Yeryüzü özelliklerini, üzerinde bulunan doğal ve yapay ayrıntıları soyut nokta ve çizgilerle, özel devam

terimler Çizgi Kamera:Yeryüzeyini ardışık satırlar biçiminde kaydeden sayısal kamera. devam

terimler Çizim:Ölçü değerlerini kullanarak, kağıt üzeride, yada ekranda harita ve plan oluşturma işi. devam

terimler Çizim Doğruluğu:Çizimin gerçek değerine yakınlığını tanımlayan nicelik. devam

terimler Çok Bantlı Görüntü:Farklı dalga boyu aralıklarında kaydedilmiş görüntü topluluğu. devam

terimler Çok Bantlı Tarama:Uzaktan algılamada, aynı anda farklı dalga boylarında, çoğunlukla 3,4 ya da daha fazla dalga boyla devam

terimler Çokuzlu (Demet):Bir veritabanı tablosundaki her satır, birden fazla ilgeci bulunan bir kayıt. devam

terimler Dağıtık Yansıma:Nesne yüzeyinden, yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak her yöne dağılmış güneş ışını yansımaları, gö devam

terimler Değerlendirme Aleti:Harita çizimine, fotoğraflar üzerinden ölçme yapmaya yarayan fotogrametri aleti. devam

terimler Deniz Haritası:Gemi vb. tüm deniz araçlarının güvenli ve kolaylıkla seyir yapabilmeleri için gerekli bilgileri gö devam

terimler Derinlik:Hidrografik datum düzenlemelerinden su dibine olan düşey uzaklık. devam

terimler Derinlik Açısı:Yatay düzlemden aşağıya doğru olan eğim açısı. devam

terimler Derinlik Algılaması:Doğal görüşle, ya da doğal görüşe benzetilerek oluşturulan fotoğraf çiftleri ile, gözlemciye olan devam

terimler Derinlik Netliği:Kameraya en yakın ve en uzak konumdaki ayırt edilebilir nesneler arasındaki uzaklık. devam

terimler Dış Yöneltme:Kamera konumunu belirleyen üç koordinat ile kamera optik ekseninin durumunu belirleyen üç dönüklük devam

terimler Dışbükey:Çokgenlerin, ya da üç boyutlu nesnelerin niteliğini belirten ve çokgenin kenarları ya da cismin yü devam

terimler Dielektrik Sabiti:Bir ortamın ya da nesnenin mikrodalgaları içimden geçirme ve yansıtma özellikleri il ilgili bir pa devam

terimler Dilim Genişliği:UTM projeksiyonunda meridyenler boyunca teğet olarak geçinilen silindirlerin oluşturduğu küre dili devam

terimler Doğal Renkli:Nesnelerin doğal renkleri ile oluşturulmuş renkli fotoğraf ya da görüntü, gerçek renkli. devam

terimler Doğrudaşlık Koşulu:Nesne noktası ve bu noktaya karşılık gelen fotoğraf noktası ve izdüşüm merkezinin aynı izdüşüm mer devam

terimler Doğrultma:İki boyutlu nesne uzayının fotoğraflarından, kontrol yardımı ile noktaların doğru konumlarının eld devam

DİĞER SAYFALAR:

Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 329

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın