Oyun Siteleri

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

  terimlerAyırma Gücü: Analog fotoğraflarda ayırt edilebilecek nesne büyüklüğü ile ilgili ve 1 mm deki ayırt edilebilen çizgi çifti ile tanımlanan özellik, bir t

  terimlerAyna Yansıması: Güneş ışınlarının ya da radar dalgalarının çarptığı yüzeyin normali ile eşit açı yaparak geldiği ortama geri gitmesi durumu, görün

  terimlerAyrıntı: Nokta, çokgen, kapalı eğri biçimindeki nesnelerin, haritacılık mesleğindeki ve de mekânsal bilgi sistemlerindeki genel adı.

  terimlerAyrıntı Bulma: Fotoğraflardan, görüntülerden doğal ve yapay nesnelerin otomatik olarak bulunması.

  terimlerAyrıntı Tanıma: Fotoğraf ve görüntülerde önceden bilinen özellikleri yardımı ile nesnelerin, ayrıntıların otomatik olarak tanınması, kalıp tanıma , nes

  terimlerBaca: Altyapı tesislerinin bakım, onarım ve denetiminde kullanılmak için yapılmış giriş deliği.

  terimlerBant: Elektromagnetik spektrumun belirli dalga boyları arasındaki uzaklık.

  terimlerBaşucu Uzaklığı: Fotoğraf çekim anındaki hava kamerasının ekseninin düşey doğru ile yaptığı açı.

  terimlerBatimetrik Harita: Açık denizlerin tabanların topografyasını eşderinlik eğrileri ile gösteren harita.

  terimlerBaz: Üçgenleme ağlarında uzunluğu özel ve duyarlı yöntemlerle ölçülen üçgen kenarı, yükseklik oranı.

  terimlerBaz Uzunluğu: Üçgenleme ağlarındaki duyarlı bir yöntemle ölçülen baz kenarlarının uzunluğu.

  terimlerBaz/Yükseklik Oranı: Hava fotogrametrisinde ölçülen yüksekliklerin doğruluğu ve duyarlığı ile doğrudan ilgili olan, baz uzunluğunun uçuş yüksekliğine oranı

  terimlerBenzerlik Dönüşümü: İki dik koordinat sistemi arasındaki 4 parametreli koordinat dönüşümü.

  terimlerBindirme: Fotoğraf çiftlerinin ortak alanları, bu olguyu gösteren durum, örtme.

  terimlerBindirme Alanı: Bindirmeli fotoğraf çiftlerinin ortak alanı, örtü alanı.

  terimlerBindirme Oranı: Ortak alanları olan komşu fotoğrafların, yüzeyde cinsinden ifade edilen ortak alan miktarı.

  terimlerBlok: Hava fotogrametrisinde birbirleriyle ortak alanları bulunan paralel kolonlardan, modellerden, yada fotoğraflardan oluşan topluluk.

  terimlerBlok Dengeleme: En küçük kareler ilkesine göre bloklar halinde yapılan fotogrametrik nirengi hesaplaması.

  terimlerBoylam: Küre yüzeyindeki bir noktadan geçen meridyen ile başlangıç meridyeninin ekvator üzerinde ayırdığı daire yayı ya da bu yaya karşılık gel

  terimlerBoyuna Eğiklik: Uçuz ve baz yönündeki yatay eksen çevresindeki kamera, ya da fotoğraf koordinat sistemi dönüklüğü, omega dönüklüğü.

  terimlerBütünleme: Fotogrametri yöntemi ile çizilmiş haritaların, arazi ile karşılaştırılarak gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin tamamlanması, a

  terimlerCBS: Harita üretimini ve güncelleştirmesini, harita kullanımını kolaylaştıran, istenildiğinde bu bilgileri istenilen biçimde ekranda görüntüle

  terimlerCoğrafi Bilgi: Yeryüzündeki bir konum ya da yer ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı geometrik ve semantik bilgiler.

  terimlerCoğrafi Bilgi Sistemi(CBS): Harita üretiminin, güncelleştirilmesini ve harita kullanımını kolaylaştıran, bu bilgileri ekranda görüntüleyebilen, kâğıt harita biçimi

  terimlerCoğrafi Bilişim: Mekânsal bilginin yapısı ve özellikleri, toplanması, sınıflandırılması, nitelendirilmesi, depolanması, işlenmesi, sunumu ve yayımlanması

  terimlerCoğrafi Konum: Yeryüzü üzerinde coğrafi koordinatlarla tanımlanmış yer, konum.

  terimlerCoğrafi Koordinat Sistemi: Kısaca enlem ve boylam olarak bilinen, düşey eksen yerin dönme ekseni ile, xy düzleminde ekvatorla çakışık, başlangıç dairesi Greenwichten

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 329

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın