Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğü

terimler Ayırma Gücü:Analog fotoğraflarda ayırt edilebilecek nesne büyüklüğü ile ilgili ve 1 mm deki ayırt edilebilen ç devam

terimler Ayna Yansıması:Güneş ışınlarının ya da radar dalgalarının çarptığı yüzeyin normali ile eşit açı yaparak geldiği o devam

terimler Ayrıntı:Nokta, çokgen, kapalı eğri biçimindeki nesnelerin, haritacılık mesleğindeki ve de mekânsal bilgi s devam

terimler Ayrıntı Bulma:Fotoğraflardan, görüntülerden doğal ve yapay nesnelerin otomatik olarak bulunması. devam

terimler Ayrıntı Tanıma:Fotoğraf ve görüntülerde önceden bilinen özellikleri yardımı ile nesnelerin, ayrıntıların otomatik devam

terimler Baca:Altyapı tesislerinin bakım, onarım ve denetiminde kullanılmak için yapılmış giriş deliği. devam

terimler Bant:Elektromagnetik spektrumun belirli dalga boyları arasındaki uzaklık. devam

terimler Başucu Uzaklığı:Fotoğraf çekim anındaki hava kamerasının ekseninin düşey doğru ile yaptığı açı. devam

terimler Batimetrik Harita:Açık denizlerin tabanların topografyasını eşderinlik eğrileri ile gösteren harita. devam

terimler Baz:Üçgenleme ağlarında uzunluğu özel ve duyarlı yöntemlerle ölçülen üçgen kenarı, yükseklik oranı. devam

terimler Baz Uzunluğu:Üçgenleme ağlarındaki duyarlı bir yöntemle ölçülen baz kenarlarının uzunluğu. devam

terimler Baz/Yükseklik Oranı:Hava fotogrametrisinde ölçülen yüksekliklerin doğruluğu ve duyarlığı ile doğrudan ilgili olan, baz devam

terimler Benzerlik Dönüşümü:İki dik koordinat sistemi arasındaki 4 parametreli koordinat dönüşümü. devam

terimler Bindirme:Fotoğraf çiftlerinin ortak alanları, bu olguyu gösteren durum, örtme. devam

terimler Bindirme Alanı:Bindirmeli fotoğraf çiftlerinin ortak alanı, örtü alanı. devam

terimler Bindirme Oranı:Ortak alanları olan komşu fotoğrafların, yüzeyde cinsinden ifade edilen ortak alan miktarı. devam

terimler Blok:Hava fotogrametrisinde birbirleriyle ortak alanları bulunan paralel kolonlardan, modellerden, yada devam

terimler Blok Dengeleme:En küçük kareler ilkesine göre bloklar halinde yapılan fotogrametrik nirengi hesaplaması. devam

terimler Boylam:Küre yüzeyindeki bir noktadan geçen meridyen ile başlangıç meridyeninin ekvator üzerinde ayırdığı devam

terimler Boyuna Eğiklik:Uçuz ve baz yönündeki yatay eksen çevresindeki kamera, ya da fotoğraf koordinat sistemi dönüklüğü, devam

terimler Bütünleme:Fotogrametri yöntemi ile çizilmiş haritaların, arazi ile karşılaştırılarak gerekli düzeltmelerin y devam

terimler CBS:Harita üretimini ve güncelleştirmesini, harita kullanımını kolaylaştıran, istenildiğinde bu bilgil devam

terimler Coğrafi Bilgi:Yeryüzündeki bir konum ya da yer ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı geometrik ve semanti devam

terimler Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS):Harita üretiminin, güncelleştirilmesini ve harita kullanımını kolaylaştıran, bu bilgileri ekranda devam

terimler Coğrafi Bilişim:Mekânsal bilginin yapısı ve özellikleri, toplanması, sınıflandırılması, nitelendirilmesi, depolanm devam

terimler Coğrafi Konum:Yeryüzü üzerinde coğrafi koordinatlarla tanımlanmış yer, konum. devam

terimler Coğrafi Koordinat Sistemi:Kısaca enlem ve boylam olarak bilinen, düşey eksen yerin dönme ekseni ile, xy düzleminde ekvatorla devam

DİĞER SAYFALAR:

Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 329

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın