Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğü

terimler Su Toplama Havzası:Yağmur sularının belirli bir çıkışa doğru, sürekli olarak akmasını sağlayan yeryüzü parçası. devam

terimler Süzgeç:Algılayıcılarda ve fotoğraf kameralarında kullanılan, belirli dalga boyundaki, sözgelimi morötesi devam

terimler Şerit:Hava fotogrametrisinde, aynı uçuş çizgisi boyunca çekilen ve ortak alanları bulunan ardışık fotoğr devam

terimler Tam Yansıma:Güneş ışınlarının ya da radar dalgalarının çarptığı yüzeyin normali ile eşit açı yaparak geldiği o devam

terimler Tarama:Analog biçimindeki fotoğrafları, harita ve planları, tarayıcı aletinde, otomatik bir biçimde sayıs devam

terimler Tematik Harita:Doğaya ve insana ilişkin konuların mekânsal dağılımlarını, sınırlarını, yapısal özellikleri göster devam

terimler Terim Tanıma:Fotoğraf ve görüntülerde önceden bilinen özellikleri yardımı ile nesnelerin, ayrıntıların otomatik devam

terimler Thiessen Poligonu:Bir düzlemdeki nokta kümeleri ile oluşturulan Delaunay üçgenlerinin çevrel çember merkezlerinin me devam

terimler Toplamalı Renkler Sistemi:Tüm renklerin üç ana rengi olan kırmızı, yeşil ve mavinin değişik oranlardaki karışımı ile elde ed devam

terimler Topoğrafik Harita:Yeryüzündeki doğal ve yapay nesneleri ile arazi yükseltilerini gösteren genel amaçlı harita. devam

terimler Topoğrafya:1- Vadi, dağ, tepe gibi yeryüzenin fiziksel özelliği. 2- Bir kara parçasının doğal engebe ve öz devam

terimler Topoloji:Geometrik nesnelerin, dönüşüm sonrasındaki değişmez özellikleri inceleyen geometri dalı. devam

terimler Topolojik Değişmezler:Bir çizgi üzerindeki noktaların dizilişi, bir eğrinin kapalı oluşu gibi, topolojik bir dönüşüm son devam

terimler Topolojik Dönüşüm:Elastik bir nesneyi, yutmadan, katlamadan; söndürerek, çekiştirerek değiştirmeye geometrik olarak devam

terimler Toprak Haritası:Toprak türlerini ve sınırlarını gösteren orta ölçekli tematik harita. devam

terimler Transversal Projeksiyon:Projeksiyon yüzeyinin teğet noktalarındaki normali ya da projeksiyon yüzeyinin ekseni yeryuvarın e devam

terimler Trilaterasyon:Yalnız kenarlarının ölçerek üçgen ağlarının oluşturulması yöntemi, üçkenarlama. devam

terimler Tul:Küre yüzeyindeki bir noktadan geçen meridyen ile başlangıç meridyeninin ekvator üzerinde ayırdığı devam

terimler Uçuş Yüksekliği:Hava fotoğraflarının çekimi sırasında uçağın denizden ya da üzerinde uçulan arazinin ortalama yüks devam

terimler Uçuş Yüksekliği Tamponu:Haritadaki bir ayrıntı küresini çevreleyen, genellikle bir uzaklık olarak tanımlanmış bölge. devam

terimler Universal Transversal Mercatol Koordinatları:Gauss-Krüger projeksiyonunun evrenselleştirilmiş biçimi; meridyen dışında bir ölçek katsayısı olan devam

terimler UTM Projeksiyonu Koordinatları:Gauss-Krüger projeksiyonunun evrenselleştirilmiş biçimi; meridyen dışında bir ölçek katsayısı olan devam

terimler Uzaktan Algılama:Kamera vb kayıt cihazları ile yeryüzeyi üzerindeki nesneler hakkında, görüntü elde etme ve bu görü devam

terimler Uzay Geriden Kestirme:Uzayda üç koordinatı bilinen noktalara doğrultu ölçüleri yaparak, ya da bu doğrultuları fotoğraf ü devam

terimler Üçboyutlu Görme:Fotoğraf ya da görüntü çiftleri ile oluşturulmuş modellerde derinliklerin algılanması olayı ve yet devam

terimler Üçboyutlu Model:Fotoğraf çiftleri ile oluşturulan, nesnelerin yada arazinin üçüncü boyutlarının da algılanabildiği devam

terimler Üçboyutlu Ölçme:Üç boyutlu modellerden nesnelerin yada arazi parçasının boyutlarının ya da noktalarının konumların devam

DİĞER SAYFALAR:

Haritacılık (Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 329

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın