Yazılı Sınav Soruları

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

  terimlerSalım: Cisimlerin çıkardıkları elektromagnetik enerji, emisyon.

  terimlerSayısal Arazi Modeli: Arazi yükseltilerini sayısal olarak tanımlayan, eşyükselti eğrileri, raster ya da üçgenlerle verileri saklayabilen, yükseklikler ve topografy

  terimlerSayısal Fotogrametri: Sayısal fotoğraflarla ve bilgisayar donanım ve yazılımı ile çalışan fotogrametri.

  terimlerSayısal Fotoğraf: Sayısal kameralar ile çekilmiş ya da tarayıcılar aracılığı ile analog fotoğraflardan dönüştürülmüş, gri değerleri sayılarla belirle

  terimlerSayısal Görüntü: Sayısal kameralar, tarayıcılar vb. kayıt yapan algılayıcıların sağladıkları doğal görünümler ya da yapay fotoğraf ve benzeri ürün.

  terimlerSayısal Görüntü İşleme: Sayısal görüntülerin kullanıcının amacına uygun geliştirilmesi, iyileştirilme, geometrik olarak düzeltilmesi gibi tüm değiştirme işleml

  terimlerSayısal Harita: Doğrudan sayısal yöntemle üretilmiş ya da çizgisel haritaların elde edilmiş, bilgisayar ekranında görüntülenebilen otomatik çizicide çiz

  terimlerSayısal Kamera: Sayısal fotoğraf çeken kamera.

  terimlerSayısallaştırıcı: Analog biçimdeki harita ve planları sayısal biçime dönüştüren donanım.

  terimlerSayısallaştırma: Harita ve planların sayısallaştırma aletinde sayısal biçime dönüştürme eylemi.

  terimlerSelf Kalibrasyon: Asal uzaklık, asal noktanın konumu, distorsiyon gibi iç yöneltme parametrelerinin bilinmeyen olarak fotogrametrik nirengi dengelemesine sokulması

  terimlerSenkronize Gözlükler Yöntemi: Fotoğraf çiftleri ile üç boyutlu görüşüm oluşturulması için, fotoğrafları ekranda sıra ile görüntülenmesi, bu görüntüleme ile senk

  terimlerSensör: Nesneler ve fiziksel olaylar hakkında bilgi toplamak için kullanılan fotoğraf vb. kayıt yapan cihaz, kamera, tarayıcı vb. donanım, algılayıc

  terimlerSilindirik Projeksiyon: Yeryuvarına ekvator ya da meridyenler boyunca teğet olan silindir yüzeylerine, geometrik kurallar ya da matematik formüller ile yeryüzeyi noktala

  terimlerSiyah-Beyaz Görüntü: Görünür bölge ve yakın kızılötesi bölgesinin tamamını ya da bir kısmını içeren spektral aralıkta elde edilen siyah-beyaz görüntü, p

  terimlerSoğurma: Elektromagnetik enerjinin bir nesne tarafından emilmesi ve başka enerjiye dönüşme süreci.

  terimlerSpektral Çözünürlük: Algılayıcının duyarlı olduğu spektral bantların genişliği ile ilgili bir nitelik ya da özellik.

  terimlerStereo Değerlendirme: Analog stereo değerlendirme aletlerinde, fotoğraf çiftleri ile oluşturulan stereo modellerden harita çizilmesi; fotogrametrik iş istasyonlarınd

  terimlerStereo Model: 1- Bir dizi fotogrametrik işlemden sonra bir fotoğraf çiftinden, fotogrametri aletinde ya da bilgisayar ekranında oluşturulan, arazinin, nesne uz

  terimlerStereo Sayısallaştırma: Fotogrametrik iş istasyonlarında üç boyutlu modelden sayısallaştırma işi.

  terimlerStereoskop: Uygun çekilmiş fotoğraf çiftlerinden, her fotoğrafı ayrı göze sunarak gözlemcinin üç boyutlu görmesini sağlayan basit optik alet.

  terimlerStereoskop Yöntemi: Ekranda görüntülenen fotoğraf çiftlerinin basit bir optik araçla farklı gözlere sunulması ile stereo görüşü sağlayan yöntem.

  terimlerStereoskopik Görme: Fotoğraf ya da görüntü çiftleri ile oluşturulmuş modellerde derinliklerin algılanması olayı ve yeteneği, üçboyutlu görme.

  terimlerStereoskopik Görüş: Uygun çekilmiş fotoğraf çiftleri ile, özel yöntemler ve aletler kullanılarak ya da uygun biçimde ekranda görüntüleyerek üçüncü boyutun

  terimlerStereoskopik Model: Fotoğraf çiftleri ile oluşturulan, nesnelerin yada arazinin üçüncü boyutlarının da algılanabildiği, gerçeğin küçültülmüş bir benzer

  terimlerStereoskopik Ölçme: Üç boyutlu modellerden nesnelerin yada arazi parçasının boyutlarının ya da noktalarının konumlarının ölçülmesi, arazinin haritasının y

  terimlerSu Toplama Çizgisi: Su toplama havuzlarını birbirinden ayıran, yüksek hatalardan geçen sanal çizgi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   7 8 9 10 11 12 13   SONRAKİ   »»

  Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 329

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın