Eğitim Sitesi

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğü

  terimlerAberasyon: Bir nesne noktasından gelen ışınların olması gereken konumda bir nokta görüntü oluşmasında olumsuz etkisi olan mercek sistemi hatası.

  terimlerAktif Algılayıcı: Elektromagnetik enerji gönderen, nesne düzeyinden geriye yansımaları kaydederek görüntü oluşturan algılayıcı türü, aktif algılayıcı si

  terimlerAktif Algılayıcı Sistem: Elektromagnetik enerji gönderen, nesne düzeyinden geriye yansımaları kaydederek görüntü oluşturan algılayıcı türü.

  terimlerAlgılayıcı: Nesneler ve fiziksel olaylar hakkında bilgi toplamak için kullanılan fotoğraf vb kayıt yapan cihaz, kamera, tarayıcı vb donanım, sensör.

  terimlerAna Nokta: Analog kameralarda, izdüşüm merkezinden fotoğraf düzlemine indirilen dikin oluşturduğu nokta.

  terimlerAna Nokta Bulucusu: Analog ölçü kameraların köşelerinde ve kenar ortalarında görülen, fotoğraf orta noktasının bulunmasını sağlayan özel işaretler, ana n

  terimlerAna Uzaklık: Hava fotogrametrisinde odak uzaklığına eşit olan, genel olarak fotoğraf düzleminin izdüşüm merkezine uzaklığı.

  terimlerAnaglif Yöntem: Fotoğraf çiftlerini, kırmızı-mavi gibi bütün renklerde ayrı ayrı görüntüleyerek ve aynı renklerden yapılan gözlüklerle gözetleyerek

  terimlerAnalitik Fotogrametri: Analog fotoğraflar ile çalışan, fotoğraf noktaları ile nesne noktaları arasında matematik ilişkileri kullanarak ve özel aletler kullanılara

  terimlerAnalog Fotogrametri: Analog fotoğrafları kullanarak, tek ve çift fotoğrafla çalışan, fotoğraf çekim durumunu özel aletlerde oluşturarak değerlendirme yapan fot

  terimlerAnalog Fotoğraf: Film kameraları ile çekilmiş, orijinal negatif ya da orijinalden baskı yoluyla üretilmiş pozitif, diyapozitif biçimindeki, siyah beyaz, renkli

  terimlerAnalog Harita: Yeryüzü özelliklerini, üzerinde bulunan doğal ve yapay ayrıntıları soyut nokta ve çizgilerle, özel işaretlerle gösteren, kâğıt üzerene

  terimlerAnalog Kamera: Film üzerine kayıt yapan kamera.

  terimlerAnlık Görüş Açısı: Uydu ve uçaklardaki tarayıcılarda, bir tek algılayıcı elemana yeryüzünde karşılık gelen piksel boyutu ya da miliradyan birimindeki bir elem

  terimlerAplikasyon: Kadastro ya da parselasyon planlarında olan ve arazide olmayan parsel köşe noktalarının arazide işaretlenmesi.

  terimlerArazi Bütünlemesi: Fotogrametri yöntemi ile çizilmiş haritaların, arazi ile karşılaştırılarak gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin tamamlanması.

  terimlerArtık Paralaks: Fotoğraf çiftlerinin karşılıklı yöneltilmesinden sonra yöneltme noktalarında kalan, giderilmeyen paralaks.

  terimlerArz: Yerküresi üstündeki bir noktadan geçen paralel daire ile ekvator dairesi arasında kalan meridiyen yayının küre merkezindeki açısal değeridi

  terimlerAsal Nokta: Analog kameralarda, izdüşüm merkezinden fotoğraf düzlemine indirilen dikin oluşturduğu nokta, ana nokta.

  terimlerAsal Uzaklık: Hava fotogrametrisinde odak uzaklığına eşit olan, genel olarak fotoğraf düzleminin izdüşüm merkezine uzaklığı, ana uzaklık.

  terimlerAskı Düzeni: Uçuş sırasındaki sarsıntıları en aza indirmek ve gerektiğinde istenilen döndürme işlemini yapabilmek için hava kameralarının uçağa yer

  terimlerAstronomik Paralaks: Bir gök cisminin iki faklı noktadaki doğrultuları arasındaki fark.

  terimlerAtmosferik İletme: Güneş ışınlarının, ya da yeryüzeyinden yansıyan ışınların bir bölümünün yeryüzeyine, ya da algılayıcıya ulaşması.

  terimlerAtmosferik Pencere: Güneş ışınlarının atmosfer tarafından soğrulmayan dünyaya ulaşabilen ve elektomagnetik spektrumun geçirgen bölümleri.

  terimlerAtmosferik Saçılma: Güneş ışınlarının, atmosferden geçişi sırasında, maddecikler ya da gaz molekülleri tarafından saptırılması, çeşitli etkenlere bağl

  terimlerAtmosferik Soğurma: Atmosferden geçişi sırasında, güneş ışınlarının bir bölümünün su buharı, karbondioksit ve ozon tarafından yutulması.

  terimlerAyakucu Noktası: Hava fotoğraflarında izdüşüm merkezinden geçen düşey doğrunun nesne uzayını ve fotoğraf düzlemini kestiği noktalar, nadir noktası, nadi

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Haritacılık(Kartografya) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 329

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın