Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hariciye Vekâleti Nedir? Hariciye Vekâleti Hakkında Kısaca Bilgi

Hariciye Vekâleti Terimi Hakkında Bilgiler

Hariciye VekâletiHukuk Terimi Olarak Hariciye Vekâleti:
Dışişleri Bakanlığı

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müddei: davacı; iddia eden kişi devam et

  box Garamat: Tazminat, diyat gibi edası lazımgelen şeylerdir. devam et

  box Emvâli menkule: taşınır mallar;taşınabilir mallar devam et

  box Musaddık: Onaylayan, tasdik eden, imzalayan devam et

  box Muhkem kaziye: kesin hüküm devam et

  box Adli Sicil Kaydı: Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösterir kayıt. devam et

  box Beraat: Suçlu bulunmama hali, başlangıçtan beri kirlenmemiş olma, suçlamaya karşı aklanma. devam et

  box Resmi gazete: Başbakanlık tarafından çıkarılan ve kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, tüzüklerin ve bazı yönetmeliklerin devam et