Eğitim Sitesi

Harç Tahsil Müzekkeresi Nedir? Harç Tahsil Müzekkeresi Hakkında Kısaca Bilgi

Harç Tahsil Müzekkeresi Terimi Hakkında Bilgiler

Harç Tahsil MüzekkeresiHukuk Terimi Olarak Harç Tahsil Müzekkeresi:
Kesinleşen kararlara ilişkin harçların tahsili için maliyeye yazılan yazı kâğıdına verilen ad.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Fevt: Elden çıkarma, yitirme, yitme devam et

  box İdari: yönetimle ilgili; yönetsel devam et

  box Defter-hâne: taşınmaz mallara ilişkin tasarrufların kayıt devam et

  box Hava Hukuku: Havada ulaşımı düzenlemek için konulmuş hukuk kurallarının bütünü. devam et

  box Müktesep: Kazanılmış kazanılmış hak devam et

  box Toprak Hukuku: Toprak üzerindeki mülkiyet rejimini, toprağın işletilmesiyle ilgili hususları düzenleyen hukuk. devam et

  box Adli Zabıta: Bir suç sonrası sanığı ve suç delillerini adli yetkililere sunan kolluk kuvveti. devam et

  box Tazammun etmek: öngörmek; sonucu doğurmak; içine almak; kapsamak devam et