Eğitim Sitesi

Harâc-ı muvazzaf Nedir? Harâc-ı muvazzaf Hakkında Kısaca Bilgi

Harâc-ı muvazzaf Terimi Hakkında Bilgiler

Harâc-ı muvazzafHukuk Terimi Olarak Harâc-ı muvazzaf:
arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Vazıyed Etme: Bir şeye veya bir işe el koyma devam et

  box Kabili rücu: Dönülebilir devam et

  box Gerekçeli Karar: 1- Mahkeme kararlarında, kararın dayandığı yasal ve hukuksal sebeplerin gösterilmesi. 2- Duruşma bitiminde verilen son kısa hükmün gerektirici sebe devam et

  box Tutanak: Zabıt, zabıtnâme. Bir toplantı ve duruşma ile sorgulama sonunda düzenlenen resmî nitelikli tutanak. devam et

  box Salih: elverişli; uygun devam et

  box Mahcuz: haczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş devam et

  box Bedel-i misil: emsaline uygun peşin para devam et

  box Akdetmek: sözleşmek; kararlaştırmak; düzenlemek; bağlamak devam et