Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hanlar-Kervansaraylar Nedir? Hanlar-Kervansaraylar Hakkında Kısaca Bilgi

Hanlar-Kervansaraylar Terimi Hakkında Bilgiler

Hanlar-KervansaraylarSanat Terimi Olarak Hanlar-Kervansaraylar:
Orta Çağ'da ticaret yolları üzerinde kurulan konaklama yapılarıdır.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Mukarnas (Stalaktik): Yan yana ve üst üste yerleşen prizmatik ögelerin dışa doğru derece derece taşarak, genellikle simetrik bir düzen içinde dizildiği üç boyutlu geçiş des devam et

  box Hiyeroglif: Mısırlıların kullandıkları bir resim yazı çeşidi. devam et

  box Stilize: 1- Üsluplaştırılmış. Doğadaki formların belli bir üslubun ya da tekniğin gereği sadeleştirilmiş şekli. Stilize çiçek motifidir. 2- Özelliğini bozma devam et

  box Agora: 1. Eski Yunanlılarda kent devletiyle ilgili sorunların konuşulduğu, çevresi revaklı meydan. 2. Pazar yeri. 3. Yunan klâsik döneminde; sitenin y devam et

  box Kemer Gözü: Kemerin ve ayaklarının arasındaki boşluk. devam et

  box Dikilitaş: Bir kişi veya olayın, kazanılan zaferin anısına dikilmiş tek parça yüksek taş. devam et

  box Stilizasyon: Herhangi bir sanat dalında biçimlerin bazı niteliklerini öne çıkarmak amacıyla vurgulamak, yalınlaştırmak ve yinelemekten doğan belirgin üslupsal bir devam et

  box Primitif Sanat: 1- M.S. 1500 yılından önce yaşamış ressamların çoğunlukla arkaik tarzda yapılmış resimlerine verilen ad. Sanatta, kendini eğitmiş veya resimlerinde sa devam et