Eğitim Sitesi

Hanekâh Nedir? Hanekâh Hakkında Kısaca Bilgi

Hanekâh Terimi Hakkında Bilgiler

HanekâhTarih Terimi Olarak Hanekâh:
Eskiden gezginlerin ve yoksul yolcuların barındıkları misafirhane.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Harem Ağası: Eski Roma, Abbasi, Memluk ve Osmanlı saraylarında ve büyük konaklarda, harem bölümünü korumak ve haremin türlü hizmetlerini görmekle yü devam et

  box Haçlı Seferleri ( 1095-1270 ): Batılı Hristiyanların Kudüs'ü ve Öteki kutsal yerleri Müslümanların elinden almak için 1095-1270 arasında gerçekleşen bir dizi sefer ile 1291'den sonr devam et

  box Çaça: Göktürler'in Çin generallerine verdikleri unvan. devam et

  box Palanka: Etrafı hendeklerle çevrilmiş, ağaç ve topraktan yapılan kale. devam et

  box Kölemen: Çerkez kölelerden ve bunların soyundan gelenlerde, Kıpçak Türklerinden Mısır'da ve Trablusgarp'ta meydana getirilen asker. Memlûk devam et

  box Alay: Onluk kuruluş düzenini benimseyen bir çok orduda; mangalar takımları, takımlar bölükleri, bölükler taburları ve taburlar alayları oluşturur. Destek kı devam et

  box Siyasa: Yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol. devam et

  box Kürek Cezası: Suçlulara ceza olarak savaş gemilerinde kürek çektirmesidir. Osmanlı Devleti'nde sonraları ağır hapis cezasına da bu ad verilmiştir. devam et