Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hanekâh Nedir? Hanekâh Hakkında Kısaca Bilgi

Hanekâh Terimi Hakkında Bilgiler

HanekâhTarih Terimi Olarak Hanekâh:
Eskiden gezginlerin ve yoksul yolcuların barındıkları misafirhane.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Ekoloji: Çevre bilimi. devam et

  box Filoloji: Dil Bilimidir. Toplumların dillerini inceler.Bir dilin yazılı belgelerinin dil ve tarih açısından incelenmesi ve bir toplumun kültürünün dil yoluyla devam et

  box Tirkeş: Ok mahfazası. devam et

  box Ademi Merkeziyet Sistemi: Siyasal iktidara ( merkeze ) ait genel hizmetlerden bir bölümünü merkezden bağımsız ama merkezin denetimi altında yapan federal devlet sistemidir. devam et

  box Nahiye: Bucak. Köyden büyük, ilçeden küçük idarî birim. devam et

  box Şura: Danışma kuruku. devam et

  box Gılgamış: Tarihin ilkyazılı destanıdır. Gılgamış, eski Asur ve Babil destanlarında adı geçen bir kahramandır. Üçte ikisi tanrı ve üçte biri insan olarak anlat devam et

  box Hades: Eski Yunan'da yer altı tanrısıdır. Sembolü, görünmezlik başlığıdır. devam et