Eğitim Sitesi

Hanedan Nedir? Hanedan Hakkında Kısaca Bilgi

Hanedan Terimi Hakkında Bilgiler

Hanedanİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Hanedan:
Hükümdar, devlet büyüğü vb. bir kişiye dayanan soy, büyük aile.

 

HanedanTarih Terimi Olarak Hanedan:
Mutlakıyet yönetimlerinde devlet başkanlığını, hükümdarlığı elinde tutan aile. Hükümdar, devlet büyüğü vb. bir kişiye dayanan soy, büyük köklü aile, ocak.

 

HanedanOsmanlıca Terimi Olarak Hanedan:
Soylu ve büyük aile.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Alaturka: Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı. devam et

  box Telakki: Anlayış , kavrama. devam et

  box Tevcih: 1- Yöneltme. 2- Aşama, makam, mevki verme, terfi ettirme. devam et

  box Cüzütam: Birlik (Askerî). devam et

  box Toprak Reformu: Hükümet tarafından başlatılan ya da desteklenen tarımsal alanların mülkiyetinin yeniden dağıtılmasıdır. devam et

  box Devalüasyon: Para değerinin, altın ve yabancı bir paraya göre, düşürülmesi. devam et

  box Mutasarrıf: Osmanlı yönetim örgütünde sancakların yöneticisine verilen ad. devam et

  box Mavna: Osmanlı donanmasında çektiri türünden bir gemi. devam et