Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hamse Nedir? Hamse Hakkında Kısaca Bilgi

Hamse Terimi Hakkında Bilgiler

HamseEdebiyat Terimi Olarak Hamse:
Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşturulan yapıt.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Nazım Birimi: Manzume ve şiirlerde, anlam bütünlüğü gösteren, yapıyı oluşturan, kendi içinde bağımsız dize veya dizeler topluluğu. devam et

  box Dolaylı Anlatım: Roman, öykü gibi edebiyat türlerinde olayların yazar tarafından anlatılması. devam et

  box Sone: İlk iki bendi dörtlük, son iki bendi üçlük on dört mısradan oluşan nazım şekli. Önce İtalyan edebiyatında kullanılmış, sonra Fransız edebiyatına, orad devam et

  box Perde: Tiyatro yapıtlarında, oyunun belli başlı bölümlerine verilen ad. devam et

  box Entimizm: İçtencilik. devam et

  box Yardımcı Düşünce: Özellikle öğretici nitelikli yazılarda ana düşünceyi açan, geliştiren, destekleyen düşüncelere denir. devam et

  box Meşrutiyet Edebiyatı: Türk edebiyatının tarihsel gelişimi içinde II. Meşrutiyet'in ilanından (1908) Cumhuriyet'e (1923) kadar süre içinde edebiyatla ilgili oluşumların tümü devam et

  box Müzdevic: Murabba, muhammes, müreddes benzeri nazım şekillerinde bendlerin sonundaki mısraların birinci bend ile kafiyeli olması. devam et