Eğitim Sitesi

Hamse Nedir? Hamse Hakkında Kısaca Bilgi

Hamse Terimi Hakkında Bilgiler

HamseEdebiyat Terimi Olarak Hamse:
Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşturulan yapıt.

 

    Benzer Edebiyat Terimleri:

    box Naat: Konusu Hz. Muhammed'i övmek, ona yalvarıp ondan şefaat dilemek olan kaside. devam et

    box Mey: Şarap anlamına gelen Mey, Divan şiirinin temel manzumlarından biri olarak kabul edilir. devam et

    box Beyit: 1. Aynı ölçü ile yazılan ve anlamca birbirine bağlı olan iki dizelik Divan şiiri birimine verilen ad. 2. Anlam bakımından birbirine bağlı iki dized devam et

    box Tenasüb: Divan edebiyatında anlamları arasında bağlantı bulunan sözcüklerin aynı ifadede kullanılmasıyla yapılan edebi sanat. Örnek: Asîb rûzigârı gülistân devam et

    box Egzotizm: Yabancı ülkelerin gelenek ve yaşama biçimlerini yansıtan, o ülkelere özgü manzaralarla donatılmış yapıtlar için kullanılan bir tanımlamadır. devam et

    box Sözcük Sanatları: Anlamla ilgisi olmayan, sözcüklerin yazılış ve söyleniş özelliklerine yaslanılarak oluşturulan sanatlara denir. devam et

    box Olay Örgüsü: Okuyucuda veya dinleyicide estetik bir etki uyandırmak amacıyla konuyu oluşturan olayların birbiriyle bağlantısına verilen ad. devam et

    box Gerçekçi: Gerçekçilik akımı içinde yer alan ya da o akımın ilkelerine bağlı kalan yazar ya da eserler için kullanılır. devam et