Eğitim Sitesi

Hamidiye Zırhlısı Nedir? Hamidiye Zırhlısı Hakkında Kısaca Bilgi

Hamidiye Zırhlısı Terimi Hakkında Bilgiler

Hamidiye ZırhlısıTarih Terimi Olarak Hamidiye Zırhlısı:
Osmanlı Devleti'nin I. Dünya avaşı'nda kullandığı yegane savaş gemisidir. 1905'de İngiltere'de yapılmıştır. Birinci Balkan Savaşı'nda Rauf Bey (Orbay) komutasında, Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de Bulgar, Yunan ve Sırp limanlarını bombamış, birçok savaş gemisi batırmıştır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Amfora: İki kulplu, dibi sivri,dar boyunlu, beli geniş testi. devam et

  box Tat: Türklerin egemen oldukları terlerde yaşayan İranlı, Kürt ya da Arap soyundan olan kimselere ya d atopluluklara verilen ad. devam et

  box Azab Askerleri: Osmanlılarda ordunun çekirdeğini oluşturan hafif piyade askeri. Azab kelimesi 13. yüzyıldan beri askeri bir terim olarak kullanılıyor ve başlangıçta g devam et

  box Halkçılık: Toplumun bireyleri arasında eşitliği gözetmek, toplum içinde hiç bir kişiye, topluluğa ayrıcalık verilmesini kabul etmemek, bireyleri tek ve eşit bir devam et

  box Amme: Kamu (Amme efkârı = Kamuoyu; amme hukuku = kamu hukuku; amme idaresi = kamu yönetimi) devam et

  box Dergah: Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke. devam et

  box Alaturka: Eski Türk gelenek, görenek, adet ve hayatına uygun. devam et

  box Kapadokya: İlkçağda Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir illerinin sınırları içerisinde kalan bölgedir. Hitit dilinde "güzel atlar ülkesi" anlamına gel devam et