Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Halveti Nedir? Halveti Hakkında Kısaca Bilgi

Halveti Terimi Hakkında Bilgiler

HalvetiTarih Terimi Olarak Halveti:
İbadetlerini tenha yerde yapmayı tercih eden bir tarikat adı. Bu tarikatten olan kimse.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Başdefterdar: Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'nın yayınlanmasına kadar görev yapan Rumeli Beylerbeyliğindeki maliye işlerine bakan en yüksek görevlidir. devam et

  box Pederşahi: Ataerkil. devam et

  box Hâkimiyet: Egemenlik, egemen olma. devam et

  box Nota: Bir devletin başka bir devlete ya da o devletin elçisine önemli bir siyasal konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı ya da sözlü bildiridir. devam et

  box Zemberekçi (Zenberekçi): Yeniçeri Ocağı'nın 88. ortasına verilen isim. Bunlar silah olarak ZENBEREK denilen bir ok kullanırlardı. devam et

  box Uygar: Düşün, bilim, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş, dolayısıyla yaşama biçiminde gerekli bir düzeye erişmiş ülke ya da toplum devam et

  box Ordugâh: Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için konakladığı yer. devam et

  box Sünnî: Hz. Muhammed'in yolunda giden, dört imamdan birinin mezhebinden olan kimse. (Dört İmam: Ebu Hanife, Safî, Malik, Hanbel). devam et