Eğitim Sitesi

Halüsinasyon (Sanrı) Nedir? Halüsinasyon (Sanrı) Hakkında Kısaca Bilgi

Halüsinasyon (Sanrı) Terimi Hakkında Bilgiler

Halüsinasyon (Sanrı)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Halüsinasyon (Sanrı):
Ortamda olmayan uyarıcıların varmış gibi algılanmasıdır.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Alt Kültür: Bir toplumdaki egemen toplumsal grubun dışında bulunan toplumsal grupların kendi kültürlerine denir. Egemen kültür biçiminin dışında bulunan kültür no devam et

  box Mitos: Tanrıların tarihçesini, dünyanın yaradılışını, tanrıların hayatlarını ve tabiatüstü varlıkları anlatan inanç ve duygulara dayanan eski dönemlere ait m devam et

  box Agnostisizm: Tanrı'nın var olup - olmadığının bilinemeyeceğini savunan görüş Agnostisizm'dir (Bilinemezcilik). Örneğin sofist düşünürlerden Protagoras "Tanrılar üz devam et

  box Rüya: Uykuda görülen görsel imgelerdir. devam et

  box Kuvvetler Ayrılığı: Devleti yönlendiren "yasama", "yürütme" ve "yargı" yetkisinin ayrı ayrı kişi veya kurumlara verilmesi. Daha çok demokrasilerde kullanılan, sistemin ke devam et

  box Aralıklı Pekiştirme: Yapılan davranışların belli bir oranının pekiştirilmesi. devam et

  box Gerçekleme: Özelleme önermesinin doğru değer alması durumu. devam et

  box Toplumsal Kurum: Toplumun gereksinmelerinden doğan, toplumsal yapıda yer alan norm ve değerleri korumak açısından zorunlu, nispeten sürekli örgütlenmelere toplumsal ku devam et