Eğitim Sitesi

Halk Hikâyeleri Nedir? Halk Hikâyeleri Hakkında Kısaca Bilgi

Halk Hikâyeleri Terimi Hakkında Bilgiler

Halk HikâyeleriDil ve Anlatım Terimi Olarak Halk Hikâyeleri:
Toplumsal iz bırakmış bir olaydan veya bir yazınsal ürünün sözlü kültürde bıraktığı derin etkiden kaynaklanarak ortaya çıkan halk edebiyatı ürünlerine verilen isimdir.

 

  Benzer Dil ve Anlatım Terimleri:

  box Tür: Çeşit, cins. devam et

  box Realizm: 1- XIX. Yüzyılın ikinci yarısında başlayan, gerçeği olduğu gibi aktarma yolunu tutan bir edebiyat akımı. 2- Sanatçının estetik ilgilerine bağlı ola devam et

  box Anı: Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra. devam et

  box Üslup: Anlatma, oluş, değiş veya yapış biçimi, tarz. devam et

  box Asonans: Bir dizede ya da cümlede kulağa hoş gelecek bir uyum sağlamak amacıyla ünlü seslerin tekrarlanması devam et

  box Yalınlık: 1- Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım. 2- Bir anlatımın her türlü süsten ve özentiden arındırılmış olması. devam et

  box Hikaye: Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü, öykü. devam et

  box Kostüm: Sinema ve tiyatroda oyuncu elbiselerine verilen ad. devam et