Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Halefiyet Nedir? Halefiyet Hakkında Kısaca Bilgi

Halefiyet Terimi Hakkında Bilgiler

HalefiyetHukuk Terimi Olarak Halefiyet:
Ardıl, yerine geçme, yerine geçen.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Hakkısükût: Susmalık, sus payı devam et

  box Ölçü Norm: Anayasaya uygunluk denetimine konu olan normların, uygunluk incelemesinde tabi olacakları norm yada normlardır. devam et

  box İç Tüzük: Bir kuruluş, meclis, kurum vb.nin iç işlerini düzenleyen tüzük, dahili nizamname devam et

  box Anagayrimenkul: Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütünü. devam et

  box Boşanma Davası: Eşlerden birinin evlilik birliğine son verecek kararı elde etmek için açtığı dava. devam et

  box İş Kazası: İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay devam et

  box Tasarruf: Bir şeyden yararlanabilme ve o şey üzerinde fiili veya hukuki işlem yapabilme gücü. devam et

  box Cism-i câmid: cansız cisim devam et