Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Haksız Fiil Nedir? Haksız Fiil Hakkında Kısaca Bilgi

Haksız Fiil Terimi Hakkında Bilgiler

Haksız FiilHukuk Terimi Olarak Haksız Fiil:
Hukuk düzeninin izin vermediği, hoş görmediği, zarar verici eylemlerdir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Deniz Hukuku: Devletler hukukunda denizin türlü bölümlerinin durumunu düzenleyen ve devletlerin bu bölümler üzerindeki yetkilerini belirten antlaşma, gelenek vb. ni devam et

  box Cerh: Bir düşünce, inanç veya iddiayı çürütme, yaralama. devam et

  box İntizâr: Bekleme; beklenilme; gözleme; gözlenilme devam et

  box Katiyet kesbetmek: hale gelmek devam et

  box Harâc-ı muvazzaf: arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi devam et

  box Vergide adalet ilkesi: herkesin mali gücüne göre vergiye tabi tutulmasıdır devam et

  box İnsicâm: Bir düzeye gitme; düzgün söz; düzgünlük; tutarlık devam et

  box Makul: Akla Uygun- Mantıklı- Ölçülü. devam et