Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hakim Nedir? Hakim Hakkında Kısaca Bilgi

Hakim Terimi Hakkında Bilgiler

HakimHukuk Terimi Olarak Hakim:
Yargıç , Başta gelen, başta olan, baskın çıkan.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Hudûs: sonradan peyda olma devam et

  box Arşiv araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkı devam et

  box Riziko: Zarara uğrama tehlikesi, tehlike, zarar ve ziya devam et

  box Patronaj: Cezaevinden serbest bırakılan suçlunun toplum yaşantısına yeniden uyabilmesini sağlamak amacıyla yapılan yardım çalışması ; yönetim, gözetim. devam et

  box Varant: rehin senedi; umumi mağazaya tevdi edilen mallara ve tahıla ilişkin rehin hakkını gösteren ve bu mallar üzerinde herhangi bir devam et

  box Şefi: Şufa (önalım) hakkı bulunan kişi; önalımcı devam et

  box Taahhüdü İhlal: Borclunun haciz zaptında borcu kabul ve ödemeyi taahhud edip, tahhüdünü yerine getirmemesi. devam et

  box Fail: Hareketi gerçekleştiren kişi (özne), suç işleyen kimse, eden, yapan. devam et