Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hakem Kararı Nedir? Hakem Kararı Hakkında Kısaca Bilgi

Hakem Kararı Terimi Hakkında Bilgiler

Hakem KararıHukuk Terimi Olarak Hakem Kararı:
Taraflarca seçilmiş veya Mahkemeler tarafından belirlenen yeminli hakemlerin verdiği karar.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Erbâb-ı vukuf: bilirkişiler devam et

  box Muteriz: itiraz eden, karşı gelen, itirazcı devam et

  box Yargılama Giderleri: Mahkeme masrafları devam et

  box Zarar-ı Has: Genel zarar devam et

  box İstihap: Yanına almak devam et

  box Arsa Payı: Kat mülkiyetinde arsanın, kanunda belirtilen esasa göre bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet payı. devam et

  box Muhayyerlik: bir sözleşme ile,belirlenen edimin yerine bir başkasını geçirmek yetkisi; seçimlik hak devam et

  box Batıl: doğru ve haklı olmayan; çürük; bozuk; sakat; boş; hukuken geçersiz; dayanaksız; temelsiz; beyhude; hüküm ifade etmeyen devam et