Eğitim Sitesi

Hakem Kararı Nedir? Hakem Kararı Hakkında Kısaca Bilgi

Hakem Kararı Terimi Hakkında Bilgiler

Hakem KararıHukuk Terimi Olarak Hakem Kararı:
Taraflarca seçilmiş veya Mahkemeler tarafından belirlenen yeminli hakemlerin verdiği karar.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Çevre Hukukunun Ana İlkeleri: Sürdürülebilir kalkınma, ihtiyat ilkesi, kirleten öder ilkesi, entegrasyon ilkesi, önleme ilkesi ve katılım ilkesi çevre hukukunun temel ilkelerini ol devam et

  box Esham: pay senedi; hisse senedi devam et

  box Ara: reyler; oylar devam et

  box Müşâ': ortaklar arasında beraberce kullanıldığı halde paylara ayrılmamış şey; ortak mal devam et

  box Binâen-alâ-zâlik: bundan dolayı; bunun üzerine devam et

  box Kesinleş(tir)me: Hukuki yolları tüketen bir yargı kararının sonuç doğurması için mahkemece düşülen şerh. devam et

  box İkale: Bir hukuki muamelenin vücut verdiği bir vaziyeti, ikinci bir hukuki muamele ile eski haline getirmek demektir. devam et

  box Abideler ve asar-ı atika: Anıt ve abideler devam et