Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hak Ehliyeti Nedir? Hak Ehliyeti Hakkında Kısaca Bilgi

Hak Ehliyeti Terimi Hakkında Bilgiler

Hak EhliyetiHukuk Terimi Olarak Hak Ehliyeti:
1- Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk edinme vb.) yararlanma yeteneği.

2- Hukuki işlem yapabilme ehliyeti, alacak sahibi olma, borçlanabilme yeteneği.

 

Hak EhliyetiEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Hak Ehliyeti:
Hak edinebilmek, borç altına girebilmektir (MK.8). Bunun için insan olmak yeterlidir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müktesip: iktisap eden; kazanan; edinen devam et

  box 1982 Anayasasının Genel Özellikleri: Genel nitelikte değil daha ayrıntılı hazırlanmıştır. Bu açıdan her iki anayasada kazuist sistemle hazırlanmıştır. Bunun sebebi ise her iki anayasanın devam et

  box Komisyon (Adli Yargı Adalet Komisyonu): Ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde teşkilatlanan, başkanı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) atanan, bir üyesi Başsavcı, diğer üyesi ise y devam et

  box Müteselsil: Birbirini izleyen, zincirleme, dayanışmalı, ardı ardına. devam et

  box Tevarüs: bir kimseden miras kalma; mirasa konma; kalıtım yoluyla birinden diğerine geçme devam et

  box Elîm: elemli; kederli acılı devam et

  box Kaasır: zorla işleten; kısa devam et

  box Ödence Davası: tazminat davası devam et