Eğitim Sitesi

Hafiyyen Nedir? Hafiyyen Hakkında Kısaca Bilgi

Hafiyyen Terimi Hakkında Bilgiler

HafiyyenHukuk Terimi Olarak Hafiyyen:
Gizli olarak; saklı olarak; gizlice

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müştemilât: eklenti devam et

  box Susma Hakkı: Bir soruşturma sırasında sanığın, ceza yönünden aleyhine sonuç doğuracak sorulara cevap vermeme hakkı. devam et

  box Müncezib: Beriye çekilen, cezbedilen. devam et

  box Mera: bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayvanları otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edi devam et

  box Vekalet Sözleşmesi: Vekilin, vekalet verene ait bir işin yönetimi veya bir hizmetin görülmesi konusunda vekalet veren ile yaptığı sözleşmedir. devam et

  box Haciz: 1- Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet aracıl devam et

  box İş'âr: bildirme; yazı ile bildirme; gösterme devam et

  box Bâ'de'l-istirdad: geri aldıktan sonra devam et