Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Haber Kipi Nedir? Haber Kipi Hakkında Kısaca Bilgi

Haber Kipi Terimi Hakkında Bilgiler

Haber KipiTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Haber Kipi:
Zaman ekleri. Bildirme kipi.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box İyelik Zamiri: Eklendiği ad ve ad soylu sözcüklere sahiplik anlamı kazandıran, bunların kime, neye, kaçıncı kişiye ait olduğunu belirten eklere iyelik zamiri (adılı) devam et

  box Otobiyografi: Bir insanın, kendi hayatını kendisinin yazdığı eserlere otobiyografi denir. Biyografilerde kişinin hayatı, çalışmaları başkası tarafından yazılırken o devam et

  box Belirtisiz Ad Tamlaması: Tamlayanı tamlayan eki (-in/ -nin) almayan ad tamlaması. devam et

  box Gerçek Özne: Fiilin gerçekten yapıcısı olan özne. devam et

  box Gramerce Özne: Edilgen fiillerle kurulmuş olan cümlelerde, cümlenin öznesi gibi görünen fakat gerçekte nesnesi olan kelime ve kelime grupları, cümle yapısına göre gö devam et

  box Şart Birleşik Cümle: Birleşik cümlelerde, yan cümlecik temel cümleye şart anlamı katarak bağlanmışsa, bu tür cümlelere şart birleşik cümle denir. Şar birleşik cümlelerde devam et

  box Bilinen Geçmiş Zaman: Görünen geçmiş zaman. Di'li geçmiş zaman. devam et

  box Fiiller: Eylemler Bilgilerine Bakınız. devam et