Eğitim Sitesi

Güvenç Nedir? Güvenç Hakkında Kısaca Bilgi

Güvenç Terimi Hakkında Bilgiler

Güvençİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Güvenç:
Güvenme duygusu, itimat.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Teçhizat: Silah dışındaki savaş gereçleri, donatı. devam et

  box Mutasarrıf: Osmanlı yönetim örgütünde sancakların yöneticisine verilen ad. devam et

  box Babıâli: Osmanlı Devleti'nde İstanbul'da sadaret (Başbakanlık), dâhiliye ve hariciye nezaretleri (İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları) ile Şûrayıdevlet (Danışta devam et

  box Hâkimiyet: Egemenlik. devam et

  box Komplo: Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan. devam et

  box Meşrutiyet: Hükümdarla yönetilen bir ülkede hükümdarn başkanlığı altında parlamento yönetiminde dayanan hükümet biçimi. devam et

  box Vaki: Olan, olmuş. devam et

  box Tahvil: Devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, değişik dönemlerde bellirli oranlarda faiz getiren yazılı senet. Değiştirme, çevirme devam et