Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Gürültü Kirliliği Nedir? Gürültü Kirliliği Hakkında Kısaca Bilgi

Gürültü Kirliliği Terimi Hakkında Bilgiler

Gürültü KirliliğiBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Gürültü Kirliliği:
İnsanlar üzerinde olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratan, arzu edilmeyen sesler.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Etkinlik: Bir işletmenin veya örgütün tanımlanmış amaçlarına ve stratejik hedeflerine ulaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonucunda, bu hedef ve devam et

  box Tüzel Kişi: Gerçek kişi olan insanlar gibi maddi bir varlığı olmamasına rağmen hukukun kişi saydığı kurum, kuruluş ve müesseselere tüzel kişi (hükmi şahıs) denir. devam et

  box Kişi: Haklara ve borçlara sahip olabilen varlıklar. devam et

  box Görevde Yükselme: Memurun görev, yetki, sorumluluk ve ücretlerinde artış sağlayacak şekilde ve önceden belirlenmiş kurallara uygun olarak daha üst bir göreve atanması. devam et

  box Başkan Vekili: Belediye başkanının, izin ve hastalık nedeniyle veya görevli olarak görevden ayrılması hallerinde bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere belediy devam et

  box Dava Hakkı: Bir kimsenin devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına, yani mahkemelere başvurarak hakkının elde edilmesi. devam et

  box Adli Yargı: Toplum içinde fertlerin aralarındaki hukuki sorunları çözmek amacıyla yapılandırılmış olan yargı sistemidir. Medeni yargılama hukuku ve ceza yargılama devam et

  box Artçı Deprem: Bir büyük depremin ardından gelen daha küçük depremler. devam et