Eğitim Sitesi

Gürültü Kirliliği Nedir? Gürültü Kirliliği Hakkında Kısaca Bilgi

Gürültü Kirliliği Terimi Hakkında Bilgiler

Gürültü KirliliğiBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Gürültü Kirliliği:
İnsanlar üzerinde olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratan, arzu edilmeyen sesler.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Ekonomik Analiz: Sosyal fayda analizinin gelir dağılımına etkisinin değerlendirilmemesi durumunda, yapılan analiz. devam et

  box Harita Bilgileri: Jeodezik (nirengi, nivelman, astronomik, sıklaştırma, çekül sapması, jeoid yükseklikleri), jeofizik (gravite, manyetik), Hidrografik, Oşinografik Ölçü devam et

  box Norm: Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum. devam et

  box Uygulama Krokisi: Ada veya parsellerin zeminde belirtilmesi amacıyla, paftası üzerinden alınan ölçüleri yazılarak düzenlenen kroki. devam et

  box Belgeli Turizm İşletmesi: İstirahat ve eğlence yerlerinden, turizm sektöründe faaliyet gösteren ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa istinaden Turizm Bakanlığınca düzenlenmiş devam et

  box Düzenleme Sahası: Sınırı tespit edilerek, düzenlenmesine karar verilen saha. devam et

  box Çatı Katı: Binalarda çatı ile son normal kat arasında yapılan kat. devam et

  box Çalışma Gücü Kaybı (İş Göremezlik): Herhangi bir kaza, hastalık veya sakatlık sebebiyle, malullüğün ortaya çıkması ve benzer meslekî eğitim, bilgi ve yeteneklere sahip başka bir sağlıklı devam et