Eğitim Sitesi

Günlük (Günce) Nedir? Günlük (Günce) Hakkında Kısaca Bilgi

Günlük (Günce) Terimi Hakkında Bilgiler

Günlük (Günce)Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Günlük (Günce):
Düzenli bir biçimde yazılan, tarih atılan günlük notlara, bir yazarın yaşamı boyunca günü gününe yazdığı yazılara günlük denir.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Dizin: Kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindeki yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihri devam et

  box Tema: Asıl konu, temel motif. devam et

  box Kökteş: Aynı kökten gelen çeşitli yapı ve görevdeki sözcükler. devam et

  box Açıklayıcı: Kendisinden önce gelen kelime veya kelime gruplarını daha açık ifade etmek ve anlamı güçlendirmek için kullanılan kelimeler veya kelime grupları. devam et

  box Gövde: Ad ve fiil köklerine yapım eklerinin eklenmesiyle oluşturulan ve anlamca bağlandıkları kökle ilişkili bulunan türemiş kelime: canlı < can+lı, gözlük < devam et

  box Ad-Fiil Grubu: -mak, -ma, -ış/-uş ekleriyle kurulmuş ve grup sonunda yüklem görevi almış bir ad-fiil ile bunun anlamını tamamlayan özne, nesne, zarf ve yer tamlayıcı devam et

  box Sıfat Tamlaması: Somut, soyut adları ve kavramları çeşitli yönleriyle nitelemek veya belirtmek maksadıyla ve ona bağlı sıfatın tamlama dizilişinde oluşturduğu söz grub devam et

  box Dudak Ünsüzü: Dudakların arasından çıkan ünsüzler."b, m, v"gibi ünsüzler. devam et