Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Grafito Nedir? Grafito Hakkında Kısaca Bilgi

Grafito Terimi Hakkında Bilgiler

GrafitoSanat Terimi Olarak Grafito:
Kazıma yöntemiyle çanak çömlek süsleme.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Değerlendirme: Değerlendirmek işi, kıymetlendirme. devam et

  box Sitilize: Özelliğini bozmadan basitleştirilerek yapılan resim ya da motif. devam et

  box Allegori: Bir öykü, bir düşünce ya da kavramın figüratif bir simge halinde betimlenişi.(Allegory) devam et

  box Sanatçı: Sanatçı, herkesin duyduğunu, gördüğünü, hissettiğini, düşündüğünü; farklı şekilde duyan, gören, hisseden, düşünen, yorumlayandır. Sanatçı duyulmayanı devam et

  box Satirik: Hiciv niteliği taşıyan anlamına gelir. devam et

  box Agora: 1. Eski Yunanlılarda kent devletiyle ilgili sorunların konuşulduğu, çevresi revaklı meydan. 2. Pazar yeri. 3. Yunan klâsik döneminde; sitenin y devam et

  box Stil: Görsel biçimde sunulan düşünce ve duyguların karakteristik bir tarzı. Üslup. devam et

  box Kapalı Kompozisyon: Resim sanatında bir yüzey üzerinde betimlenen tüm gerçeklik in kompozisyonun sınırları içinde bulunması durumu. Böyle bir kompozisyonda betinin tümü r devam et