Eğitim Sitesi

Göz Merceği Nedir? Göz Merceği Hakkında Kısaca Bilgi

Göz Merceği Terimi Hakkında Bilgiler

Göz MerceğiUzay ve Astronomi Terimi Olarak Göz Merceği:
Oküler. Teleskoplarda gerçek görüntüyü gözlemek için kullanılan küçük bir yakınsak mercek düzeni.

 

  Benzer Uzay ve Astronomi Terimleri:

  box Radyo Işınımı: Dalgaboyu 1 cm'den büyük elektromanyetik dalgalar devam et

  box Nadir: Gözlemcinin bulunduğu noktadaki düşey doğrultusunun, gök küresini deldiği kabul edilen noktalardan, gözlemcinin çevren düzlemi altında bulunan nokta, devam et

  box Parçalı Güneş Tutulması: Ay'ın yarı gölge konisine giren gözlem yerlerinden gözlenen güneş tutulmaları parçalı güneş tutulması şeklindedir. Bu tutulmalarda Ay, Güneş'in yalnız devam et

  box Kozmoloji: Evreni bir bütün olarak, yapısını ve gelişimini inceleyen bilim dalı. Kozmoloji genel olarak gök adalara ilişkin çalışmaları içerir. Gök adalar ve devam et

  box Mutlak Kadir: Bir yıldızın 10 pc ( parsek ) uzaklığa indirgenmiş parlaklığı. Mutlak parlaklık. devam et

  box Kara Cüce: Bir beyaz cücenin milyonlarca yıl içinde soğumasıyla oluşan gökcismi. devam et

  box Kütle: Bir nesnenin içerdiği madde miktarı. devam et

  box Ağırlık: Bir cisme Yer'in ya da başka bir gökcisminin uyguladığı çekim kuvveti. devam et