Eğitim Sitesi

Gotik Sanat Nedir? Gotik Sanat Hakkında Kısaca Bilgi

Gotik Sanat Terimi Hakkında Bilgiler

Gotik SanatSanat Terimi Olarak Gotik Sanat:
1. Roman üslubundan sonra gelen Orta Çağ mimarlık üslubu.

2. Almanların kullandığı bir yazı tarzı.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Valör: 1- Renk değerleri. Bir tonun göreceli şiddeti veya bir tona ait kuvvet. Bir tondaki ışık ve gölgelerin derecesinin getirdiği fark. 2- Bir rengin en devam et

  box Profil: 1- Yandan görünüş. İnsanın yüzünün yandan görünüşü. Bir kişi veya eşya için ayırt edici özelliklerin bütünü. 2- Bir şeyin yalnız yan taraftan bakıl devam et

  box Avlulu Medrese: İç avlusunun üstü açık olan medreseler için kullanılan bir sanat tarihi deyimi. devam et

  box Dışavurumculuk: Ekspresyonizm ya da Anlatımcılık da denir. 20.yy.ın başlarında Avrupa'da ortaya çıkan sanat ve mimarlık akımı. Güzel sanatlarda Rönesans'tan beri hükü devam et

  box Monogram: Herhangi bir kişinin ya da sanatçının isminin baş harfleriyle yapılan düzenleme. devam et

  box Fasat: Binanın cephesi, ön yüzü. devam et

  box İki Yarım Kubbeli Cami: Merkezi planlı, büyük kubbesi ana eksen üzerindeki iki yarım kubbe tarafından desteklenen cami tipi. devam et

  box Burç: Sur veya kale duvarlarına bitişik yapılan dairesel, dikdörtgen ya da çokgen planlı savunma kulesi. devam et