Eğitim Sitesi

Görünür Spektrum Nedir? Görünür Spektrum Hakkında Kısaca Bilgi

Görünür Spektrum Terimi Hakkında Bilgiler

Görünür SpektrumKimya Terimi Olarak Görünür Spektrum:
Dalga boyu yaklaşık 390 nm ile 760 nm arasında bulunan ve elektromanyetik ışımanın bütün görünen dalgalarını içeren spektrumu.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Alkali Metaller: Periyodik cetvelde IA grubunda yer alan elementler. devam et

  box Teorik verim: Reaksiyon stokiyometrisine göre bir reaksiyondan alınabilecek maksimum ürün miktarı. devam et

  box Uçucu Olmayan Sıvı: Moleküller arasında çekim kuvveti ve kaynama noktası yüksek, buna karşılık buhar basıncı düşük olan sıvı. devam et

  box Substrat: Enzimin üzerinde işlerlik kazandığı molekül. Tepkimeye giren madde. devam et

  box Nötralleşme: Asidin bazla veya bazın asitle eş miktarlarının tepkimeye girmesi. devam et

  box Fizyon (Bölünme) Reaksiyonu: Ağır bir çekirdeğin daha küçük çekirdeklere dönüşmesi. Bu sırada bir kaç nötron ile çok büyük miktarda enerji açığa çıkar. devam et

  box Endotermik Reaksiyon: Dışarıdan ısı alarak gerçekleşen reaksiyonlardır. devam et

  box Erime Sıcaklığı: Katı haldeki maddenin ısı alarak sıvı hale geçmeye başladığı sıcaklık noktasına erime sıcaklığı denir. devam et