Eğitim Sitesi

Görünür Spektrum Nedir? Görünür Spektrum Hakkında Kısaca Bilgi

Görünür Spektrum Terimi Hakkında Bilgiler

Görünür SpektrumKimya Terimi Olarak Görünür Spektrum:
Dalga boyu yaklaşık 390 nm ile 760 nm arasında bulunan ve elektromanyetik ışımanın bütün görünen dalgalarını içeren spektrumu.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Alkali Metaller: Periyodik cetvelde IA grubunda yer alan elementler. devam et

  box Ağırlık: Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüdür. devam et

  box Sabit Oranlar Kanunu: Herhangi bir bileşiği oluşturan maddelerin kütleleri arasında daima sabit bir oran vardır. devam et

  box Okted: Elementlerin elektron dizilimlerini helyum dışındaki soygazlara benzetmesidir. Yani son yorungelerinde 8 elektron bulundurmalarıdır. devam et

  box Nötürleşme: 1- Asitler bazlarla birleşerek tuz ve su oluştururlar. Bu olaya nötürleşme denir. 2- Asit ve bazın, eş değerlik kuralı uyarınca tepkimeye gir devam et

  box İyonik Bileşik: Negatif ve pozitif iyonların elektrostatik çekim kuvvetleriyle bir arada tutulduğu bileşik. Atomları arasında iyonik bağ içeren bileşikler. devam et

  box Koligatif özellik: Moleküllerin veya taneciklerin sayılarına bağlı özellik. devam et

  box Alaşım: İki ya da daha fazla metalin eritildikten sonra karıştırılması ve soğutulmasıyla elde edilen homojen katı karışım. devam et