Eğitim Sitesi

Görünür Spektrum Nedir? Görünür Spektrum Hakkında Kısaca Bilgi

Görünür Spektrum Terimi Hakkında Bilgiler

Görünür SpektrumKimya Terimi Olarak Görünür Spektrum:
Dalga boyu yaklaşık 390 nm ile 760 nm arasında bulunan ve elektromanyetik ışımanın bütün görünen dalgalarını içeren spektrumu.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Mikroskobik: Mikroskop olmadan, çıplak gözle ölçülemeyen çok küçük yapılar. devam et

  box Asidik Tamponlar: Bir zayıf asit ile tuzunun karışımından oluşan çözeltilere asidik tampon çözeltileri denir. devam et

  box Birinci İyonlaşma Enerjisi: Gaz halindeki bir atomdan en gevşek tutulan elektronun uzaklaştırılması için gereken minimum enerjidir. devam et

  box SI birimleri: Uluslararası kurumların kabul ettiği çeşitli ölçü birimleri. devam et

  box Ürün: Bir kimyasal tepkimede oluşan madde ya da maddeler. devam et

  box Fenil Grubu: Benzenden bir H atomunun ayrılmasıyla oluşan, C6H5- formülündeki grup. devam et

  box Seyirci iyon: Reaksiyon ortamında olan ve reaksiyona katılmayan iyon. devam et

  box Katyon: Elektrolitteki pozitif(+) iyonlara denir. devam et