Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Görev Nedir? Görev Hakkında Kısaca Bilgi

Görev Terimi Hakkında Bilgiler

GörevHukuk Terimi Olarak Görev:
Kanunla tespit edilen ve bir mahkemenin yargılama alanını gösteren terim.

 

GörevEğitim-Öğretim Terimi Olarak Görev:
Sınırları ve süreleri dar belirli bir dizi eylemdir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Celile: büyük; ulu devam et

  box Abesle iştigal etmek: Boş şeylerle uğraşmak. devam et

  box Takrir etmek: sağlamlaştırmak devam et

  box Madun: Alt aşamada bulunan, birinin buyruğu altında görevli,Ast. devam et

  box Men'i Muaraza Davası: Bir mal üzerinde;başka bir kimse tarafından ileri sürülen hak veya yapıların el atmanın önlenmesi isteğiyle açılan dava. devam et

  box Matrah: Bir verginin miktarını belirtmek için esas alınan değer. devam et

  box Kesinleş(tir)me: Hukuki yolları tüketen bir yargı kararının sonuç doğurması için mahkemece düşülen şerh. devam et

  box Desise: hile; oyun; entrika devam et