Eğitim Sitesi

Görev Dağılımı Nedir? Görev Dağılımı Hakkında Kısaca Bilgi

Görev Dağılımı Terimi Hakkında Bilgiler

Görev DağılımıSosyal Bilgiler Terimi Olarak Görev Dağılımı:
Bir görevin birkaç kişi tarafından paylaşılması.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Dizin: Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste. devam et

  box Saltanat: Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması. devam et

  box Egemenlik: Yasalar yapma ve bu yasalara göre ülkeyi yönetme gücü gibi milletin ve devletin yetkilerinin tümü, hâkimiyet. devam et

  box Akdeniz: Kıbrıs Adası'nı çevreleyen ve birçok ülkeye kıyısı olan deniz. devam et

  box Divan-ı Hümayun (Divan): Osmanlılarda devletin önemli işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kuruldur. Divan bir danışma organıdır, yani son söz padişaha aittir. Divan'ın başka devam et

  box Sermaye: Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital. devam et

  box Taarruz: Saldırı. devam et

  box Aidiyet: Kendini bir yere, topluluğa, aileye, millete ait hissetmek. devam et