Eğitim Sitesi

Gömülü Kuram Nedir? Gömülü Kuram Hakkında Kısaca Bilgi

Gömülü Kuram Terimi Hakkında Bilgiler

Gömülü KuramSosyal Bilgiler Terimi Olarak Gömülü Kuram:
Tümevarım yaklaşımıyla gözlemlerin sürekli karşılaştırılmasından bir kuram yaratmaya çalışan toplumsal yaşam araştırması.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Angarya: Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, yüklenti. devam et

  box Coğrafi Konum: Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. devam et

  box Akkor: Işık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan cisim. devam et

  box Devşirmek: Asker yetiştirmek amacıyla Yeniçeri Ocağı’na alınacak çocukları seçip, toplama işi. devam et

  box Gübreleme: Toprağın besin ve mineral bakımından zenginleştirilmesidir. Toprağın gübrelenmesi sonucunda birim alandan elde edilen ürün miktarı artar. devam et

  box Seyahatname: Bir yazarın gezip gördüğü yerlerden edindiği bilgi ve izlenimlerini anlattığı eser. devam et

  box Ocak: Yer üstünde veya yer altında cevher çıkarılan yer. devam et

  box Koordinasyon: Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum ve düzen sağlama, eş güdüm. devam et