Eğitim Sitesi

Gûna (gûne) Nedir? Gûna (gûne) Hakkında Kısaca Bilgi

Gûna (gûne) Terimi Hakkında Bilgiler

Gûna (gûne)Hukuk Terimi Olarak Gûna (gûne):
türlü; gidiş; tarz; yol; sıfat

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Fevk: Üst,üst dereceli, astın üstünde yer alan devam et

  box Keşide: Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösterilmek üzere lehtara veya hamile verilmesi işlemi. devam et

  box Müctemian: topluca; toplu olarak devam et

  box İcar: Kiraya verme; kiraya verilme devam et

  box Nesebi Sahih: Kanuna uygun bir evlenme sonunda doğan çocuk devam et

  box Hak Ehliyeti: 1- Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk edinme vb.) yarar devam et

  box Müspet Edim: borçlunun, belli bir şeyi yapmak ya da vermek şeklinde olumlu bir davranış biçimi ile yerine getireceği edim türü devam et

  box Beraat: Suçlu bulunmama hali, başlangıçtan beri kirlenmemiş olma, suçlamaya karşı aklanma. devam et