Eğitim Sitesi

Global Nedir? Global Hakkında Kısaca Bilgi

Global Terimi Hakkında Bilgiler

GlobalSosyal Bilgiler Terimi Olarak Global:
Toptan, küresel.

 

GlobalTurizm ve Otelcilik Terimi Olarak Global:
Toptan.

 

GlobalBeden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Global:
Küresel, tüm dünya tarafından izlenilen, değerlendirilen konular.

 

  Benzer Beden Eğitimi ve Spor Terimleri:

  box Zaviye: 1. Köşe 2. Küçük tekke. devam et

  box Strateji: Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için takip edilen yol, izlenen politika. devam et

  box Aziz: Ermiş. devam et

  box Panslavizm: Slav asıllı bütün halkları aynı yönetim altında toplama amacı güden politik akım ve hareket. devam et

  box İmaret: Yoksullara, fakirlere ve medresede okuyan öğrencilere parasız yemek verilen hayır kurumu. devam et

  box Performans: 1. Elde edilen bir başarı, başarım. 2. Verim gücü. devam et

  box İttifak: Devletlerin, çıkarlarını korumak amacıyla bir araya gelmeleri. Anlaşma, uyuşma, bağlaşma. devam et

  box Etnografya: Kültür bilimi. Toplumların gelenek göreneklerini ve kültürlerini inceler. devam et