Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler Nedir? Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler Hakkında Kısaca Bilgi

Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler Terimi Hakkında Bilgiler

Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerHukuk Terimi Olarak Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler:
Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğini, iç ve dış menfaatlerini, ulusal varlığını ve bütünlüğünü zarara uğratabilecek veya tehlikeye düşürebilecek mesaj, doküman, rapor, araç, gereç, tesis ve yerler hakkında kayıt edilmiş veya edilmemiş bilgi ve belgeler.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Özlük Hakkı: genel memur statüsü içinde kişinin, kanunların öngördüğü şekil ve şartlarla bağlı olduğu hakkı devam et

  box İntikal: Geçme; geçirim; nakil; birinden diğerine geçme; yer değiştirme; el değiştirme bir mal üzerindeki tasarruf hakkının kanun ile belli kimselere geçmesi devam et

  box Hakk-ı şuf'a: önalım hakkı devam et

  box Tereke (Bırakıt): Ölenin kişinin mirasçılarına kalan aktif malvarlığı. devam et

  box Fuzûlî işgal: bir taşınmaz malı sahibinin izin ve rızası olmadan ele geçirmek devam et

  box Islahevi: Suç işleyen çocukları ıslah etmek, eğitmek ve topluma kazandırmak amacıyla açılmış kurum, ıslahhane. devam et

  box Hakkımüktesep: Kazanılmış hak, müktesep hak devam et

  box Arama İzni: Yasa dışı ilişkilerle ilgili olarak delil toplamak, zanlı veya suçlu kişileri yakalamak için mahkemece güvenlik güçlerine verilen resmi izin. devam et