Eğitim Sitesi

Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler Nedir? Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler Hakkında Kısaca Bilgi

Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler Terimi Hakkında Bilgiler

Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerHukuk Terimi Olarak Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler:
Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğini, iç ve dış menfaatlerini, ulusal varlığını ve bütünlüğünü zarara uğratabilecek veya tehlikeye düşürebilecek mesaj, doküman, rapor, araç, gereç, tesis ve yerler hakkında kayıt edilmiş veya edilmemiş bilgi ve belgeler.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Vakıf: Başlı başına bir varlığı bulunmak üzere bir malın belli bir amaca özgülenmesi. devam et

  box Tağyir: Başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme; gerçekleşme. devam et

  box Zilyetlik: Bir şey üzerinde fiili hakimiyet veya bi eşyayı fiili hakimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma demektir. devam et

  box Atî: gelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbal devam et

  box Âmme hükmî şahsiyeti: Kamu tüzel kişiliği devam et

  box Adem-i ifâ: Yapmamak; yerine getirmemek; borcu ödememek devam et

  box Muktazi: gerekli devam et

  box Bidâyet mahkemesi: ilk mahkeme; davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mercii devam et