Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Gerçeklik(Realite) Nedir? Gerçeklik(Realite) Hakkında Kısaca Bilgi

Gerçeklik(Realite) Terimi Hakkında Bilgiler

Gerçeklik(Realite)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Gerçeklik(Realite):
En genel anlamı içinde, dış dünyada nesnel bir varoluşa sahip olan varlık, var olanların tümü, var olan şeylerin bütünü; bilinçten, bilen insan zihninden bağımsız olarak var olan her şey.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Otodeterminizm: Determinizm ve indeterminizm arasında uzlaşma sağlamaya çalışan görüştür. Kant'ta ifadesini bulan bu görüşe göre, insan kendi iradesi ile ahlak yasala devam et

  box Medya: Büyük iletişim ve yayın organlarının bütünü. devam et

  box Hipotez (denence): 1- Belli bilgilere imkân sağlamak, bağlantıları anlaşılır kılmak, olayları açıklamak üzere geçici olarak konmuş bilimsel öneri. 2- Araştırmanın b devam et

  box Statü Aktarımı: Bir statünün saygınlığının bireyin yakınlarına da geçmesi. devam et

  box Kültürel Yozlaşma: Toplum üyelerinin kendi kültürlerini, temel kurumlarını ve davranış örüntülerini kaybedip diğer toplumların kültür değerlerini kabul etmeleri durumu. devam et

  box Pozitivist: Tek geçerli bilgi olarak bilimsel bilgiyi gören anlayış. devam et

  box Genel-Geçer: Herkes tarafından aynı biçimde kabul edilen (objektif, sübjektif olmayan) devam et

  box Çözümleyici Yöntem(Analitik Metod): Bir bütünlüğü iyi anlamak için onu unsurlarına ve parçalarına ayırarak inceleme. devam et