Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Genetik Terimleri Sözlüğü

terimler Postnatal Sitogenetik:Kromozomların yapıları ve sayıları bakımından incelenmesi, kromozom analizi için erken dönemde büy devam

terimler Preimlplantasyon Genetik Tanı (Pgt):Gebeliğin sonlandırılmasını istemeyen hastaya uygulanan bir yöntem de preimplantasyon genetik tanı devam

terimler Prenatal Sitogenetik:Bebek doğmadan ya da yaşama sınırına erişmeden önce 24'ünce haftasında konulabilen tanı prenatal t devam

terimler Protein:Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi elementleri bulunduran temel moleküllerdir. Amino devam

terimler Rekombinant DNA:Farklı biyolojik kaynaklardan elde edilen DNA moleküllerinin birleşmesinden oluşan yapı. Hücre sıv devam

terimler Rekombinasyon:Mevcut genlerin yeni genotipleri oluşturacak şekilde bir araya gelmesi. devam

terimler Renk Körlüğü:X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir gen tarafından meydana getirilir. Dişilerde eğer bir çeki devam

terimler Replikasyon:DNA'nın kendini eşlemesi. devam

terimler Resesif (Çekinik) Gen:Fenotipte(Dış Görünüşte) özelliğini gösteremeyen gen. devam

terimler Resesif Gen:Resesif Gen: Çekinik genlerdir. Sadece homozigot oldukları durumda etkisini fenotipte gösterebilir devam

terimler Resesif Gen(Çekinik Gen):Bulunduğu canlıda taşıdığı karakteri dominant gen bulunmadığı zaman oluşturabilen genlerdir. Küçük devam

terimler Restriksiyon Enzimi:DNA'yı parçalamaya, kesmeye yarayan enzimler. devam

terimler Ribozom:Hücrede protein sentezinin yapıldığı yerlerdir. Özel ribozomal RNA'larla proteinler içerir. devam

terimler Ribozomal RNA:Hücre ribozomlarında bulunan bir çeşit RNA. devam

terimler Sentromer:Kromozomlarda kardeş kromotidleri bir arada tutan kısım. devam

terimler Sitogenetik:Kromozom hastalıklarının tanısında kromozomlarının sayısal ve yapısal düzensizliklerin incelenmesi devam

terimler Soyağacı:Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, hayata devam

terimler Süper Dişi:Dişi bireylerde fazladan bir X kromozomunun bulunması sonucu ortaya çıkan genetik bir hastalıktır. devam

terimler Süper Dişi (XXX Kromozomlu):Kadınlarda normalde cinsiyeti belirleyen kromozomlar olarak iki XX kromozomu bulunur. Fakat bazı d devam

terimler Tek Gen Hastalıkları:Genetik yapılardaki değişimler (mutasyon) sonrasında meydana gelen hastalıklar. devam

terimler Telomere:Kromozomun bitiş kısmı. Bu özel yapı, doğrusal DNA moleküllerinin kendi kendini üretmesi ve dengel devam

terimler Tetrat:Mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların birbirlerine sarılarak oluşturdukları dört kromotitl devam

terimler Toplama Kuralı:İki ya da daha çok yol ile olabilen bir olayın olasılığı, bu yolların bağımsız olasılıklarının top devam

terimler Transgenik Canlı:Rekombinant DNA teknolojisiyle yabancı bir genin yerleştirildiği canlı. devam

terimler Transkripsiyon:Bir DNA parçasından kopyalanan RNA sentezi. devam

terimler Transkripsiyon (yazılma):DNA ipliklerinin birinden genetik bilgilerin yeni sentezlenen mRNA'ya aktarımı. devam

terimler Translasyon (okuma):mRNA'nın sentezlendikten sonra sitoplazmadaki ribozoma bağlanıp aminoasitleri tRNA'lar yardımıyla devam

DİĞER SAYFALAR:

Genetik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 169

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın