Yazılı Sınav Soruları

Online Genetik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Genetik Terimleri Sözlüğü

  terimlerPostnatal Sitogenetik: Kromozomların yapıları ve sayıları bakımından incelenmesi, kromozom analizi için erken dönemde büyüme ve gelişme eksiklikleri ölü veya n

  terimlerPreimlplantasyon Genetik Tanı (Pgt): Gebeliğin sonlandırılmasını istemeyen hastaya uygulanan bir yöntem de preimplantasyon genetik tanıdır. PGT, embriyoların anne rahmine yerleş

  terimlerPrenatal Sitogenetik: Bebek doğmadan ya da yaşama sınırına erişmeden önce 24'ünce haftasında konulabilen tanı prenatal tanıdır. Bir gebenin, amniyosentez veya C

  terimlerProtein: Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi elementleri bulunduran temel moleküllerdir. Aminoasitlerin peptid bağlarıyla birleşmesinden olu

  terimlerRekombinant DNA: Farklı biyolojik kaynaklardan elde edilen DNA moleküllerinin birleşmesinden oluşan yapı. Hücre sıvısında ve çekirdeğinde bulunan kimyasal b

  terimlerRekombinasyon: Mevcut genlerin yeni genotipleri oluşturacak şekilde bir araya gelmesi.

  terimlerRenk Körlüğü: X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir gen tarafından meydana getirilir. Dişilerde eğer bir çekinik birde baskın karakterde renk körlüğ

  terimlerReplikasyon: DNA'nın kendini eşlemesi.

  terimlerResesif (Çekinik) Gen: Fenotipte(Dış Görünüşte) özelliğini gösteremeyen gen.

  terimlerResesif Gen: Resesif Gen: Çekinik genlerdir. Sadece homozigot oldukları durumda etkisini fenotipte gösterebilirler. Çekinik genler dominant geni simgeleyen har

  terimlerResesif Gen(Çekinik Gen): Bulunduğu canlıda taşıdığı karakteri dominant gen bulunmadığı zaman oluşturabilen genlerdir. Küçük harflerle sembolize edilir(a,b,c,d...

  terimlerRestriksiyon Enzimi: DNA'yı parçalamaya, kesmeye yarayan enzimler.

  terimlerRibozom: Hücrede protein sentezinin yapıldığı yerlerdir. Özel ribozomal RNA'larla proteinler içerir.

  terimlerRibozomal RNA: Hücre ribozomlarında bulunan bir çeşit RNA.

  terimlerSentromer: Kromozomlarda kardeş kromotidleri bir arada tutan kısım.

  terimlerSitogenetik: Kromozom hastalıklarının tanısında kromozomlarının sayısal ve yapısal düzensizliklerin incelenmesinde kullanılan yöntemdir. Malign hematol

  terimlerSoyağacı: Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, hayatağacı, soy kütüğü, şecere.

  terimlerSüper Dişi: Dişi bireylerde fazladan bir X kromozomunun bulunması sonucu ortaya çıkan genetik bir hastalıktır. Süper dişiler XX yerine XXX genotipine sahi

  terimlerSüper Dişi (XXX Kromozomlu): Kadınlarda normalde cinsiyeti belirleyen kromozomlar olarak iki XX kromozomu bulunur. Fakat bazı durumlarda ayrılmamadan dolayı iki tane X kromozo

  terimlerTek Gen Hastalıkları: Genetik yapılardaki değişimler (mutasyon) sonrasında meydana gelen hastalıklar.

  terimlerTelomere: Kromozomun bitiş kısmı. Bu özel yapı, doğrusal DNA moleküllerinin kendi kendini üretmesi ve dengeli yapısını koruması işlerine yarar.

  terimlerTetrat: Mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların birbirlerine sarılarak oluşturdukları dört kromotitli yapı.

  terimlerToplama Kuralı: İki ya da daha çok yol ile olabilen bir olayın olasılığı, bu yolların bağımsız olasılıklarının toplamıdır. Örneğin aynı anda havay

  terimlerTransgenik Canlı: Rekombinant DNA teknolojisiyle yabancı bir genin yerleştirildiği canlı.

  terimlerTranskripsiyon: Bir DNA parçasından kopyalanan RNA sentezi.

  terimlerTranskripsiyon (yazılma): DNA ipliklerinin birinden genetik bilgilerin yeni sentezlenen mRNA'ya aktarımı.

  terimlerTranslasyon (okuma): mRNA'nın sentezlendikten sonra sitoplazmadaki ribozoma bağlanıp aminoasitleri tRNA'lar yardımıyla sıraya koyması.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   3 4 5 6 7   SONRAKİ   »»

  Genetik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 169

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın