Yazılı Sınav Soruları

Online Genetik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Genetik Terimleri Sözlüğü

  terimlerKromozom Mutasyonları: Kromozom sayısı ve yapısındaki değişiklikler kromozom mutasyonları olarak adlandırılır.

  terimlerKromozomal Hastalıklar: Genetik yapıların, sayısında veya yapısında eksiklik/fazlalık bulunması durumunda meydana gelen hastalıklar.

  terimlerKrossing Over: Mayoz bölünmede, tetratların kromotidleri arasında karşılıklı gen alış-verişi, parça değişimi olayıdır. Bir kromozom üzerinde bulunan

  terimlerLokus: Kromozomların üzerlerinde genlerin bulunduğu özel yerler.

  terimlerMelez: Herhangi bir karakter yönünden farklı iki arı dölün çaprazlanması sonucu oluşan heterozigot döl.

  terimlerMelezleme: Uzun süre sadece kendi arasında gen alış verişi yapan ırklar genetik olarak zayıf ırk olarak kabul edilir. Çünkü bu durum zararlı çekinik

  terimlerMendel Kanunları: Mendel'in çeşitli bezelye karakterlerini deneysel olarak kullanması ile bazı kalıtsal prensipleri bulmuştur. Bezelye çiçekleri arasında çapr

  terimlerMetabolizma: Canlı organizmanın hücreleri içinde meydana gelen ve enzimlerle kontrol edilen olayların hepsi. Metabolizma ile enerji üretimi ve madde yapımı

  terimlerModifikasyon: Çevre etkileriyle canlıların fenotiplerinde meydana gelen değişiklikler.

  terimlerMoleküler Genetik: Tek gen hastalıkları klasik sitogenetik yöntemlerle değil, moleküler genetik yöntemlerle analiz edilir. Genlerin yapılarını ve işlevlerini m

  terimlerMoleküler Sitogenetik: Kromozom analizi ile saptanması mümkün olmayan genetik hastalıkların tanımlaması hızlı değerlendirilmesi için uygulanan yöntemdir.

  terimlerMongolizm: Vücut özelliklerini belirleyen genleri taşıyan otozomoal kromozomlardan 21. çiftin ayrılmayarak aynı gamette bulunması ve bu gametin döllenme

  terimlerMonohibrit: Tek karakter bakımından melez.

  terimlerMultifaktöriyel Hastalıklar: Genetik faktörler ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıkan hastalıklar.

  terimlerMutajen: Radyasyon, ultraviyole, bazı ışınlar (X, gama, beta), nitrik asit, hardal gazı, formaldehit, uyuşturucular ve bazı ilaçlar vb. mutasyona neden

  terimlerMutaston: Canlılarda çevre şartlarıyla meydana gelen ve kalıtsal olan DNA dizisinde ortaya çıkan ve kalıtımla aktarılabilen değişiklik.

  terimlerMutasyon: 1- Kromozomlar üzerindeki genlerde meydana gelen değişimlere mutasyon denir. Mutasyonların çoğu ölümcüldür. Bunlara "öldürücü (letal)" m

  terimlerNukleus (Çekirdek): Hücredeki genetik malzemeyi barındıran kısım.

  terimlerNükleoprotein: Proteinlerin nükleik asitlerle kurduğu moleküler birlik.

  terimlerNükleotid: Nukleik asitlerin (DNA, RNA) yapı birimleri.

  terimlerOnkogen: Bazı türleri kanserle de ilişkili olan bir gen. Onkogenlerin çoğu doğrudan ya da dolaylı olarak hücrelerin büyüme hızını etkiler.

  terimlerPartenogenez: Yumurtanın döllenme olmaksızın gelişerek yeni canlı meydana getirmesi.

  terimlerPlazmid: Bakteri sitoplazmalarında bulunan ve kromozom gibi davranan DNA'lar.

  terimlerPlazmitler: Plazmitler, bakterilerde kromozom dışında bulunan ve kendi kendine bölünebilen halkasal yapıdaki küçük DNA'lardır.

  terimlerPleiotropi: Klasik Mendel kalıtımında bir gen sadece belirli bir fenotipik karakteri belirler. Ancak, bu durum her zaman geçerli değildir. Tek bir genin bird

  terimlerPolipeptid: Protein molekülünün yapısında bulunan aminoasit zincirlerinin bir parçası.

  terimlerPoliploidi: Hücrelerdeki kromozom sayısının 3n veya daha fazla olması durumudur. Bitkilerde görülme oranı hayvanlardan daha fazladır. Poliploid bitkileri

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   2 3 4 5 6 7   SONRAKİ   »»

  Genetik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 169

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın