Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Genetik Terimleri Sözlüğü

terimler Kromozom Mutasyonları:Kromozom sayısı ve yapısındaki değişiklikler kromozom mutasyonları olarak adlandırılır. devam

terimler Kromozomal Hastalıklar:Genetik yapıların, sayısında veya yapısında eksiklik/fazlalık bulunması durumunda meydana gelen ha devam

terimler Krossing Over:Mayoz bölünmede, tetratların kromotidleri arasında karşılıklı gen alış-verişi, parça değişimi olay devam

terimler Lokus:Kromozomların üzerlerinde genlerin bulunduğu özel yerler. devam

terimler Melez:Herhangi bir karakter yönünden farklı iki arı dölün çaprazlanması sonucu oluşan heterozigot döl. devam

terimler Melezleme:Uzun süre sadece kendi arasında gen alış verişi yapan ırklar genetik olarak zayıf ırk olarak kabul devam

terimler Mendel Kanunları:Mendel'in çeşitli bezelye karakterlerini deneysel olarak kullanması ile bazı kalıtsal prensipleri devam

terimler Metabolizma:Canlı organizmanın hücreleri içinde meydana gelen ve enzimlerle kontrol edilen olayların hepsi. Me devam

terimler Modifikasyon:Çevre etkileriyle canlıların fenotiplerinde meydana gelen değişiklikler. devam

terimler Moleküler Genetik:Tek gen hastalıkları klasik sitogenetik yöntemlerle değil, moleküler genetik yöntemlerle analiz ed devam

terimler Moleküler Sitogenetik:Kromozom analizi ile saptanması mümkün olmayan genetik hastalıkların tanımlaması hızlı değerlendir devam

terimler Mongolizm:Vücut özelliklerini belirleyen genleri taşıyan otozomoal kromozomlardan 21. çiftin ayrılmayarak ay devam

terimler Monohibrit:Tek karakter bakımından melez. devam

terimler Multifaktöriyel Hastalıklar:Genetik faktörler ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıkan hastalıklar. devam

terimler Mutajen:Radyasyon, ultraviyole, bazı ışınlar (X, gama, beta), nitrik asit, hardal gazı, formaldehit, uyuşt devam

terimler Mutaston:Canlılarda çevre şartlarıyla meydana gelen ve kalıtsal olan DNA dizisinde ortaya çıkan ve kalıtıml devam

terimler Mutasyon:1- Kromozomlar üzerindeki genlerde meydana gelen değişimlere mutasyon denir. Mutasyonların çoğu öl devam

terimler Nukleus (Çekirdek):Hücredeki genetik malzemeyi barındıran kısım. devam

terimler Nükleoprotein:Proteinlerin nükleik asitlerle kurduğu moleküler birlik. devam

terimler Nükleotid:Nukleik asitlerin (DNA, RNA) yapı birimleri. devam

terimler Onkogen:Bazı türleri kanserle de ilişkili olan bir gen. Onkogenlerin çoğu doğrudan ya da dolaylı olarak hü devam

terimler Partenogenez:Yumurtanın döllenme olmaksızın gelişerek yeni canlı meydana getirmesi. devam

terimler Plazmid:Bakteri sitoplazmalarında bulunan ve kromozom gibi davranan DNA'lar. devam

terimler Plazmitler:Plazmitler, bakterilerde kromozom dışında bulunan ve kendi kendine bölünebilen halkasal yapıdaki k devam

terimler Pleiotropi:Klasik Mendel kalıtımında bir gen sadece belirli bir fenotipik karakteri belirler. Ancak, bu durum devam

terimler Polipeptid:Protein molekülünün yapısında bulunan aminoasit zincirlerinin bir parçası. devam

terimler Poliploidi:Hücrelerdeki kromozom sayısının 3n veya daha fazla olması durumudur. Bitkilerde görülme oranı hayv devam

DİĞER SAYFALAR:

Genetik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 169

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın